Like Blog Ini...

Friday, December 12, 2014

Mengenali Kebaikan Dan Dosa...

Daripada Wabisah Ibn Ma'bad r.a. bahawasanya beliau datang menemui Rasulullah s.a.w. ,lalu Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya: Bukankah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa?

Wabisah berkata: Benar, lalu baginda bersabda: Maka hendaklah engkau bertanya akan hatimu sendiri. Kebaikan itu ialah apa-apa yang dirasa tenang oleh dirimu dan apa yang dirasa tenang oleh hatimu.

Dan dosa itu ialah apa yang tergetar di dalam hatimu dan ragu-ragu di dalam dada walaupun orang ramai berfatwa (supaya engkau menyalahinya) walaupun mereka berfatwa menyalahinya.