Like Blog Ini...

Friday, May 25, 2012

Zakat bukan cukai

SAYA keliru apabila ada orang yang menyatakan zakat itu adalah sejenis cukai di dalam Islam. Benarkah pernyataan ini dan harap pihak ustaz dapat jelaskan?

Jawapan

Terima kasih kerana mahu mengajukan persoalan. Sebenarnya, pendapat yang menyatakan zakat itu adalah cukai dilontarkan oleh mereka yang tidak memahami kefarduan zakat dalam Islam.

Bahkan, tidak keterlaluan dikatakan pandangan ini dikeluarkan oleh golongan orientalis yang sentiasa berusaha melemahkan Islam.

Mereka mempelajari Islam bukan untuk mencari hidayah, tetapi berusaha mencari titik-titik kesamaran yang diharap menjadi pintu demi menunjukkan bahawa Islam bukanlah agama yang sempurna.

Sudah menjadi lumrah cukai sering dianggap menekan. Andai kita mengiyakan pandangan bahawa zakat adalah cukai, dibimbangi maka kita akan cenderung menyatakan zakat juga menekan kehidupan.

Hakikatnya, jika kita mengkaji lebih dalam, amalan zakat dan cukai walaupun mempunyai persamaan namun kedua-duanya amat berbeza. Zakat adalah syariat yang qatie (putus) sedangkan cukai adalah perkara ijtihad semata-mata.

Zakat dalam Islam bukanlah perkara baharu. Jika kita merujuk kepada al-Quran, yakni pada surah al-Qasas (ayat 76-78) dan Maryam (ayat 31), maka kita akan dapati bahawa zakat sudah pun disyariatkan oleh Allah SWT kepada kalangan umat yang terdahulu.

Maknanya, ibadah zakat bukanlah rekaan Nabi Muhammad SAW yang bertujuan semata-mata mahu mengambil harta kekayaan manusia. Sebaliknya ia adalah ibadah yang maksud asasinya adalah untuk melestarikan perkongsian harta sesama manusia di samping menundukkan ketamakan dan keangkuhan manusia dalam berharta.

Hal ini adalah selari dengan fitrah manusia. Setiap orang benci kepada sifat bakhil dan tamak. Maka inilah yang digagaskan di sebalik amalan zakat. Fitrah juga mengajak kepada membantu sesama manusia. Hal ini jugalah yang terkandung di sebalik amalan zakat.

Bahkan fitrah manusia juga apabila menerima kebaikan maka dibalas dengan mengucapkan syukur dan menghargai perbuatan baik orang lain. Inilah yang disajikan di sebalik ibadah zakat.

Dalam pada itu, jika kita merujuk di dalam surah at-Taubah (ayat 75-79), maka kita akan bertemu dengan kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana pada masa itu ada umat Islam yang menyamakan zakat dengan cukai.

Sebahagian mufassirin menyatakan, orang yang dimaksudkan sebagai Tsa'labah bin al-Hatib. Tetapi pendapat itu dibantah oleh sebahagian fuqaha yang lain dengan pelbagai hujah. Antaranya Tsa'labah adalah antara sahabat terawal memeluk Islam dan turut sama berperang dalam Perang Badar.

Mereka yang turut berperang dalam Badar al-Kubra telah mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah SAW dan mustahillah seorang yang dijamin syurga akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat.

Maka, sebahagian ulama hanya menyatakan 'ada seorang lelaki' demi mengelakkan fitnah ke atas sahabat dalam keadaan kita sendiri kurang mengetahui (rujuk Eksklusif Zakat, hal. 139).

Walau bagaimanapun, apa yang jelas tindakan 'lelaki berkenaan' telah menimbulkan kemarahan kepada Nabi. Bahkan orang yang melakukan tindakan sedemikian dikhabarkan telah tidak diterima zakatnya hingga ke zaman Umar al-Khattab menjadi khalifah. Orang berkenaan dikatakan meninggal dunia penuh penyesalan dan menanggung perasaan berdosa yang tidak terkira (rujuk Fizilalil Quran, jilid 7).

Mungkin ada pihak yang menyatakan bahawa Umar pada zamannya pernah mengutip cukai daripada rakyatnya. Benar! namun Umar sebenarnya lebih mengenakan cukai kepada kalangan orang-orang kafir (khususnya kafir zimmi) yang mendiami negara Islam.

Harus diingat, zaman Umar adalah zaman pembukaan wilayah baharu yang sudah pastinya menuntut beliau melakukan pelbagai pembaharuan dalam dasar kewangan negara demi meraikan keperluan semasa, termasuklah dalam isu cukai.

No comments: