Like Blog Ini...

Friday, May 25, 2012

Usaha bendung krisis sosial

Oleh ZUARIDA MOHYIN

Kutub Khanah

GEJALA zina dalam masyarakat terutamanya di kalangan para remaja Islam semakin membimbangkan. Kurangnya kesedaran dan perhatian menyebabkan gejala ini menular kepada pembuangan bayi yang tidak berdosa.

Tanpa belas kasihan, bayi-bayi ini telah ditinggalkan dalam keadaan hidup mahupun hingga menemui ajal mereka, telah mencetuskan persoalan kasih sayang dan kasihan belas yang semakin terhakis atau kurang dalam kehidupan kita.

Apatah lagi, kemajuan sesebuah negara pada hari ini tidak boleh diukur hanya berdasarkan kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Malah ia perlu melibatkan pembangunan sosial dan rohani.

Hakikatnya, tidak bermakna pengiktirafan sebagai sebuah negara maju sekiranya masyarakat di dalamnya mengalami krisis sosial yang kritikal.

Jika kita lihat laungan kebebasan oleh masyarakat di negara Barat atas nama pemodenan, yang pastinya kebebasan yang tiada batasan itulah penyebab kepada kerosakan nilai-nilai kemasyarakatan dan tidak mustahil sehingga membawa kepada kemusnahan.

Kesinambungan perancangan negara yang berkesan bergantung kepada corak kepimpinan yang mengetuai negara. Jika kita mahu melihat bagaimana kepimpinan negara pada masa akan datang, kita harus melihat kepada generasi muda hari ini.

Tidak dinafikan remaja hari ini terpaksa bergelut dalam krisis sosial yang kian meruncing. Lantas, krisis sosial ini tidak boleh hanya disandarkan kepada ibu bapa dan kerajaan semata-mata tetapi perlu kepada penggemblengan semua ahli masyarakat.

Menyedari hakikat inilah, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) menggerakkan satu usaha dengan menerbitkan buku berjudul Menangani Zina & Pembuangan Bayi. Ia sedikit sebanyak mendedahkan persoalan sebab dan akibat mengapa fenomena ini semakin menjadi-jadi, sedangkan pelbagai langkah pencegahan dan usaha membanterasnya telah dilakukan berbagai-bagai pihak.

Buku ini berdasarkan kajian dan tulisan ahli akademik dan profesional yang terlibat secara langsung dalam membendung salah laku sosial remaja.

Ini dengan tujuan agar masyarakat melihat keadaan sebenar salah laku sosial yang menjadi tajuk kupasan iaitu permasalahan zina di kalangan remaja dengan antara lain disokong oleh fakta dan data serta perbandingan dengan negara lain agar dapat membuka minda sama-sama mencari jalan bagi menangani masalah ini.

Justeru kemunculan buku ini juga berperanan untuk mencari langkah-langkah menanganinya dengan harapan dapat memberi manfaat dan kesedaran kepada semua pihak untuk sama-sama menggerakkan kita kepada penyelesaian tuntas agar agenda pembangunan sosial dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan ekonomi dalam mencapai sasaran negara maju 2020.

Buku suntingan Nur Syahidah Abdul Jalil memuatkan kertas kerja yang dibentangkan semasa berlangsungnya Muzakarah Pakar Menangani Zina Serta Pembuangan Bayi di Kalangan Remaja dan Pelajar Sekolah pada 16 Disember 2010 bertempat di Dewan Besar IKIM.

Tiga tulisan daripada hasil pembentangan muzakarah diterbitkan dalam buku ini yang melihat perspektif zina daripada pelbagai bahagian. Kertas kerja tersebut ialah, Analisis Sosial Kes-kes Zina Berdasarkan Data Daripada Kajian Mengenai Kehamilan Luar Nikah tulisan Dr. Fatimah Abdullah.

Kertas kerja kedua dan ketiga pula ialah hasil tulisan Prof. Madya Datin Dr. Paizah Ismail dan Dr. Hamizah Mohd. Hassan mengutarakan permasalahan zina dari sudut undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia dan dari sudut pandangan kesihatan reproduksi manusia.

Hasil kerja daripada para penulis secara tidak langsung telah menganjurkan bahawa satu pangkalan data khas perlu diwujudkan dalam usaha menangani masalah ini.

Semoga dengan usaha bersepadu ini, masalah salah laku zina ini dapat diperangi secara keseluruhannya.

No comments: