Like Blog Ini...

Thursday, May 31, 2012

Prihatin keperluan masyarakat Islam

Oleh DATUK ZAINUL RIJAL ABU BAKAR

MASYARAKAT Islam di Malaysia amat prihatin dengan makanan halal. Malaysia telah jauh memacu era piawaian makanan halal di dunia. Pelbagai usaha dilakukan bagi menentukan standard halal di Malaysia.

Ini disebabkan pengguna Islam di Malaysia amat menitikberatkan isu sembelihan binatang yang halal dimakan sehingga ada yang berjenaka, waima ayam curian sekalipun, ia mesti disembelih, sedangkan memakannya tetap haram.

Halal itu sebenarnya bukan setakat barang makanan sahaja. Aspek halalan toyyiba ini perlu dilihat dari aspek yang lebih makro lagi. Ia bukan sahaja setakat cara penyembelihan tetapi juga piawaian persediaan dan kebersihan, pengasingan produk halal dan tidak halal serta barang barang lain yang tidak halal.

Penumpuan kepada kaedah penyembelihan sahaja akan menjadikan kita tersasar daripada matlamat 'halal' tersebut. Kebersihan suatu produk halal juga penting bagi menjamin kualiti produk halal itu sendiri.

Di pasar raya besar, hotel-hotel dan kedai kedai serbaguna, pengasingan secara total antara produk halal dan tidak halal masih belum dilaksanakan lagi. Hal yang demikian menyebabkan kekeliruan di kalangan pengguna Islam tentang kehalalan sesuatu produk itu.

Apatah lagi, jenama yang dikeluarkan hampir sama dengan jenama yang halal. Perkara sedemikian menjadikan masyarakat Islam mangsa kepada peniaga-peniaga yang meletakkan keuntungan sebagai matlamat utama.

Pengendali-pengendali kaunter pula yang kebanyakannya beragama Islam pula terdedah kepada benda-benda tidak halal, memegang dan membungkusnya kerana tiada pengasingan secara total. Ia mendatangkan kerunsingan di kalangan orang Islam.

Dalam hal arak pula adalah menjadi suatu kesalahan bagi orang Islam di dalam Undang-Undang Syariah menjual dan mempamer dan sebagainya minuman yang memabukkan . Seksyen 18 Enakmenan Jenyah Syariah (Negeri Selangor) 1995 menyebut: 18(1) Mana-mana orang yang di mana-mana kedai atau tempat awam lain, minum apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mana-mana orang yang membuat, menjual, menawarkan untuk jualan, mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Berdasarkan seksyen di atas bukan sahaja peminum minuman memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan tetapi juga mana-mana orang Islam yang membuat, menjual, menawarkan untuk jualan, mempamerkan untuk jualan juga adalah merupakan perlakuan suatu kesalahan.

Jika kita lihat realiti semasa, memang ramai orang Islam yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18(2) ini.

Pekerja-pekerja ini terdedah kepada pendakwaan di dalam seksyen yang disebut di atas. Dalam hal yang demikian adalah dicadangkan pengasingan secara total penjualan produk tidak halal ini.

Produk ini hendaklah juga dikendalikan oleh orang bukan Islam sahaja. Hal yang sama juga berlaku kepada penganut agama Hindu kerana saya juga ada menerima rungutan daripada penganut Hindu yang terpaksa menyediakan daging lembu untuk jualan.

Lembu merupakan haiwan suci di kalangan penganut Hindu. Sudah pasti ketidakselesaan berlaku terhadap pekerja-pekerja ini kerana menyanggah seruan agama masing masing.

Sensitiviti beragama sebegini perlulah diberi perhatian serius. Peniaga mesti lebih peka terhadap keperluan beragama di kalangan rakyat Malaysia bukan sekadar ingin mengaut keuntungan sahaja.

Agama amatlah peribadi di dalam masyarakat Malaysia dan kehormatan sewajarnya patut diberikan dalam pengamalan beragama.

Keperluan beribadat juga perlu dititikberatkan oleh peniaga-peniaga. Terdapat banyak tempat ibadat untuk orang Islam yang disediakan oleh pasar raya dan hotel-hotel sekadar mengadakannya sahaja.

Ia tidak memenuhi keperluan dari sudut keselesaan, saiz dan juga jumlah pengunjung yang datang beribadat. Tidak kurang juga surau-surau yang disediakan jauh dan terpencil dari tempat tumpuan utama menyebabkan pengunjung tidak berjumpa surau yang disediakan.

Hal yang demikian, amatlah menyedihkan kerana sensitiviti beragama ini seolah tidak diendahkan oleh pihak-pihak tertentu. Seharusnya pihak berkuasa tempatan juga lebih prihatin terhadap keperluan ini dengan mensyaratkan garis panduan yang ketat semasa meluluskan suatu projek pembangunan.

No comments: