Like Blog Ini...

Friday, May 25, 2012

Memperkasakan amal remaja

Oleh NURUL IZZAH SIDEK

Fikrah Remaja

AL-QURAN dalam surah al-Asr menyebutkan tentang kerugian manusia kecuali orang-orang yang beramal soleh dan mempunyai sifat yang baik iaitu sabar.

Ini memberi penekanan bahawa orang-orang yang beriman terlihat pada amal yang soleh. Bagi remaja, ia asas penting bagi membentuk watak dan diri yang Islami.

Sebagai remaja Islam, tidak sahaja aspek-aspek rohaniah perlu diperkukuhkan tetapi aspek amalan juga perlu diperteguhkan. Cerminan terhadap Islam tidak sahaja terlihat pada faktor-faktor batiniah tetapi keindahan Islam itu perlu dilihat pada pekerti, gelagat dan tingkah laku.

Oleh itu amat penting bagi remaja supaya bukan sahaja memperteguhkan amalan yang bersifat rohani tetapi juga mempertingkatkan sesuatu yang bersifat amali.

Islam berdiri atas kekuatan nilai-nilai dan prinsip berasaskan al-Quran. Nilai-nilai amanah, jujur, ikhlas, adil dan bijaksana umpamanya bukan sahaja nilai-nilai yang bersifat ungkapan.

Ungkapan ini harus dijelmakan dalam amal dan perbuatan, maka baru terlihat keindahan Islam itu agar sentiasa disebut dan dihayati.

Remaja yang amanah tidak sahaja menghubungkan dirinya dengan Allah tetapi dalam masa yang sama menghubungkan dirinya dengan manusia dan sistem.

Apabila remaja memiliki rasa amanah yang tinggi, sesuatu yang dilakukannya adalah dalam pertimbangan Allah, bukan semata-mata kerana pertimbangan nafsu-nafsi dan rasa. Apabila amanah dengan Allah itu terjadi, maka remaja akan menjadi orang yang memahami maksud dosa dan pahala.

Remaja yang jujur pula adalah remaja yang memiliki nilai ihsan yang tinggi. Ihsan bermaksud apabila kita melakukan kebaikan berdasarkan keyakinan kepada Allah.

Jujur sesama manusia secara fitrah tentu ada batasnya. Tetapi jujur dengan Allah tidak mendorong kita untuk berbohong dan berdusta. Dengan kualiti ihsan yang tinggi, remaja akan memiliki daya kawalan kerana setiap perlakuan diyakini sentiasa dilihat serta bakal dipertanggungjawabkan kelak.

Remaja yang ikhlas adalah remaja yang menghubungkan diri dengan Allah dan juga manusia.

Kata pendita Za'aba: "Berbuat baik ayuhai rakan, kalau tidak dikenal insan, dalam laut ia dicampakkan, kalau tidak dikenal ikan, Tuhan tahu iakah bukan."

Keikhlasan ini terkait dengan sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapat keredaan Allah.

Reda Allah tunjangnya adalah keikhlasan. Apabila keikhlasan dengan Allah terjadi maka kesan keikhlasan itu akan kembali semula kepada remaja dan amalannya.

Jika tiada keikhlasan pada remaja maka sesuatu yang diamalkan hanyalah kerana nafsu-nafsi atau hal-hal yang bermaksud kebendaan semata-mata.

Remaja yang adil pula adalah yang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ia bermaksud hasil pemikiran yang baik didukung oleh pertimbangan syarak bakal memperteguhkan tiang-tiang keadilan, sama ada pada diri dan masyarakat.

Apabila remaja mampu berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap orang lain, apa sahaja yang dilakukan oleh remaja sentiasa berada di pihak yang benar.

Remaja yang bijaksana adalah remaja yang dapat membuat pertimbangan antara buruk dan baik, makruf dan mungkar serta hak dan batil.

Asas ini penting bagi remaja supaya corak kehidupan yang dilalui, keputusan yang diambil serta rumusan yang dibuat hasil adanya kebijaksanaan yang didukung oleh faktor syarak dan ilmu yang benar sentiasa mengambil pertimbangan bahawa ia dilakukan kerana Allah dan niat yang ikhlas.

Nilai-nilai yang dinyatakan di atas adalah menjadi pedoman dalam amal perbuatan remaja.

Bayangkan sekiranya sejak remaja lagi nilai-nilai ini menjadi sumber rujukan dan amalan kepada remaja, para remaja bakal menjadi orang dewasa yang berwibawa tinggi.

Tinggi dalam pemikiran, hebat dalam rohani dan cemerlang dalam amali. Inilah asas didik dan tarbiah yang perlu dilalui oleh remaja betapa kekuatan rohani berhubung terus dengan Allah.

Tanpa kehebatan akal, para remaja tidak boleh menjana ilmu yang benar dan bermanfaat untuk diserapkan dalam hati.

Tanpa akal dan budi yang bertaut dengan nilai-nilai rabbani, corak, daya dan amal remaja akan pincang.

Tetapi tautan fikir dan zikir yang berlandaskan al-Quran bakal membentuk pola berfikir, pola hati dan pola pekerti yang seimbang.

No comments: