Like Blog Ini...

Thursday, May 17, 2012

Manfaat bumi ikut kehendak-Nya

BUMI, menurut tafsiran yang khusus adalah tanah tempat kita berpijak, manakala dalam erti yang luas mencakupi lautan, udara, daratan dan segala isinya. Oleh itu, ada istilah 'perut bumi' yang mengandungi air, minyak dan batuan, yakni tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang tertimbun selama jutaan tahun.

Allah SWT memilih bumi sebagai tempat tinggal yang kaya dan subur untuk penghidupan manusia (rujuk al-Baqarah: 22; ar-Ra'd: 3; Qaf: 53-54) dan diciptakan-Nya pula gunung untuk mengukuhkannya agar manusia dapat hidup di atasnya tanpa ketakutan. (rujuk al-Naml: 61)

Bumi Allah

Di dalam surah az-Zumar, ayat 30, disebut bahawa bumi Allah SWT itu luas. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah kita akan mendapat kebaikan jika kita beriman, berbakti kepada Allah SWT dan bersabar.

Perkara berlawanan bagi ayat di atas dapat dibaca di dalam surah Taha, ayat 124 yang menyatakan bahawa siapa yang berpaling ingkar daripada petunjuk Allah SWT, maka baginya kehidupan yang sempit.

Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu'. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat). Dan (ingatlah) bumi Allah ini luas. (rujuk az-Zumar: 10)

Padang Mahsyar

Di bumi, manusia hidup dan mati, lalu dibangkitkan kembali di Padang Mahsyar pada hari kiamat (rujuk al-A'raf: 25). Ertinya, segala yang ada di bumi dijadikan manusia (rujuk al-Baqarah: 29), tetapi hanya sebagai tempat sementara.

Dalam hadis riwayat Bukhari, daripada Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau penyeberang jalan. Oleh itu, manusia harus mengetahui erti dan tujuan hidupnya di bumi, yakni menyembah dan beribadat kepada-Nya. (rujuk az-Zariyat: 56).

Tanggungjawab Manusia

Secara harfiah, surah az-Zumar, ayat 10, boleh ditafsirkan bahawa bumi Allah SWT itu begitu luas, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak berbuat baik dan berbakti. Kita digalakkan menjelajah bumi dan meningkatkan rasa tanggungjawab serta martabat kita sebagai manusia.

Di dalam al-Quran, ada kritikan terhadap orang yang menyerah dan tidak mahu berhijrah untuk mendapatkan kehidupan yang bertanggungjawab serta meningkatkan martabatnya. (rujuk an-Nisaa: 97)

Khalifah di Muka Bumi

Allah SWT mencipta manusia sebagai khalifah di muka bumi (rujuk al-Baqarah: 30). Hanya manusia, bukan jin atau malaikat yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk memelihara bumi (rujuk al-A'raf: 56 dan 85), kerana hanya manusia yang memiliki akal serta fikiran untuk memahami tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT di muka bumi (rujuk ar-Rum: 22).

Usia Bumi

Menurut ilmuwan, bumi berusia sekitar 4.5 ribu juta tahun. Di dalam al-Quran dan hadis, tidak ada keterangan tentang usia bumi kerana wahyu tidak bertujuan untuk itu. Tetapi ada kisah metaforik ketika ketika Nabi SAW melakukan Mikraj ke Sidratulmuntaha.

Baginda SAW melihat seorang tua yang tidak bergigi, rambutnya banyak yang telah gugur, kulitnya kering, wajahnya berkedut-kedut. Orang tua itu berjalan dengan langkah yang berat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibrail, "Siapakah gerangan orang tua itu?" Jibrail menjawab, "Orang tua itu adalah perumpamaan bumi yang sangat tua usianya."

Kemusnahan Alam Sekitar

Memelihara bumi adalah antara petanda keimanan (rujuk al-A'raf: 85). Betapa banyak sumber penghidupan yang dicipta Allah SWT di bumi (rujuk al-A'raf: 10). Jika manusia memanfaatkannya dengan sewajarnya, maka hidupnya akan makmur dan sentosa. Malangnya, ada manusia yang cenderung membinasakannya.

Misalnya, mereka yang menebang hutan sesuka hati sehingga rosak keseimbangan alam. Yang lain menggali tanah, pasir dan galian lain tanpa peraturan sehingga terjadi tanah runtuh. Ada pula yang membuang bahan buangan sewenang-wenangnya sehingga terjadi pencemaran air dan udara yang menimbulkan berbagai-bagai penyakit.

Semua ini menyebabkan kerosakan di darat mahupun di laut (rujuk ar-Rum: 41), padahal Allah SWT telah mengingatkan manusia agar tidak membuat kerosakan di bumi, sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya (rujuk al-A'raf: 56).

Manusia diberi kepercayaan untuk memelihara dan memanfaatkan bumi sesuai dengan kehendak Pemberinya, iaitu Allah SWT.

Perlombongan minyak, satu bentuk kekayaan bumi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia.

No comments: