Like Blog Ini...

Tuesday, April 10, 2012

Unit pengurusan Inventori di makmal tabung darah

Unit pengurusan Inventori di makmal tabung darah berperanan untuk memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk kegunaan pihak hospital. Setiap tabung darah perlu mengekalkan simpanan darah ABO dan darah Rh negatif bagi kes-kes kecemasan yang mendesak. Terdapat beberapa prosedur yang perlu diikuti apabila sesebuah hospital membuat permintaan stok darah dan komponen darah.

Tempoh pengumpulan darah tidak terlalu ditekankan bagi pemilihan beg-beg darah, sebaliknya polisi atau kaedah ‘first in first out’ hendaklah diterapkan. Setiap tabung darah di hospial perlu menyediakan jadual MSBOS(Maximum Surgical Blood Ordering Schedule) sendiri untuk keperluan mereka.

Setiap tabung darah hendaklah menyediakan sistem penghantaran darah yang berkesan dan boleh dipercayai. Sistem pemantauan bekalan darah hendaklah disediakan bagi memastikan pengurusan inventori yang berkesan dan efektif. Jumlah penyimpanan unit darah dan komponen darah yang optimum oleh dikira dengan berbagai-bagai kaedah.

No comments: