Like Blog Ini...

Saturday, April 7, 2012

Petunjuk bagi kaum Muslimin

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

SETELAH Allah SWT memulakan surah ini menjelaskan tentang orang yang memperoleh kebahagiaan dan menjelaskan perhubungan di antara mereka dengan Tuhan dan sesama makhluk, dia mengancam orang yang ditimpa kecelakaan dengan pelbagai jenis azab di akhirat dan mengingatkan mereka dengan azab dunia. kemudian Dia menggambarkan kengerian yang akan terjadi pada hari Kiamat.

Allah SWT mengakhiri surah ini dengan memberi peringatan yang merangkumi pelbagai petunjuk dan bimbingan bagi sesiapa yang ingin menghadapinya.

Seterusnya Allah SWT memberitahu kepada rasul-Nya apa yang dilakukan oleh rasul itu dan oleh orang yang beriman untuk beribadat pada waktu malam.

Walau bagaimanapun, Allah SWT tetap memberi keringanan kepada mereka disebabkan beberapa alasan yang berkaitan dengan mereka seperti sakit, menjalankan urusan berdagang dan lain-lain atau berjihad menghadapi musuh.

Mereka hendaklah mengerjakan sembahyang selain dengan kemampuan masing-masing, mengeluarkan zakat harta benda dan memohon keampunan kepada Allah SWT dalam segala keadaan kerana Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya Ini adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa yang menghendaki nescaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya. (al-Muzammil: 19)

Ibnu Kathir berkata: "Iaitu, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk seperti yang Dia berikan batasan dalam risalah yang lain."

Sayid Qutub berkata: "Jalan menuju kepada Allah merupakan suatu jalan yang lebih aman dan mudah dari jalan yang diragui membawa kepada malapetaka yang dahsyat."

Ketika ayat itu menakutkan kepada para pendusta, hati Rasulullah SAW dan sekumpulan para mukminin yang kecil dan lemah merasa tenang kerana Allah SWT bersama dengan mereka menyeksa golongan tersebut.

Penangguhan hanya sementara, tiba saat, masa dan ketikanya, Dia akan membinasakan musuh-musuh Islam dan menyeksa mereka dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan membiarkan hamba kesayangan-Nya diperlakukan dengan sesuka hati oleh musuh-musuh Islam.

Al-Maraghi berkata: "Barang siapa mahu, dia dapat menjadikan ayat-ayat di atas sebagai pengajaran untuk menuju kepada Tuhannya dengan harapan dia akan beriman, taat dan takut kepada-Nya. Itulah jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kepada keredaan-Nya."

Walau bagaimanapun, Allah SWT memberikan keringanan kepada umatnya untuk meninggalkan qiamullail sekiranya berlaku mashaqqah (kesulitan) kepada mereka atau jika mereka melakukan pekerjaan yang sulit.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, kerana itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Muqatil dan lain-lain berkata: "Ketika ayat ini diturunkan, bangunlah sembahyang Tahajud pada waktu malam, selain daripada sedikit masa (yang tidak dapat tidak untuk berehat. (al-Muzammil: 2) ia begitu menyulitkan mereka."

Seorang lelaki daripada kalangan mereka tidak mengetahui bilakah yang dikatakan setengah malam dan sepertiga malam, sehingga dia membuat qiamullail sampai masuk waktu Subuh kerana takut melakukan kesalahan. Lalu menyebabkan kakinya menjadi bengkak dan muka mereka menjadi pucat.

Sembahyanglah kamu dan bacalah apa yang mudah bagimu dalam sembahyang. Al-Hasan berkata: Bacalah seperti bacaan yang dibaca dalam sembahyang Maghrib dan Isyak.

As-Suddi berkata: Matayassara minhu bermaksud 100 ayat.

Dalam beberapa athar disebut barang siapa yang membaca 100 ayat pada waktu malam, dia tidak akan dituntut lagi membaca al-Quran.

Diriwayatkan daripada Qais Ibn Hazim, yang berkata: "Ketika aku mengerjakan sembahyang di belakang Ibnu Abbas, beliau membaca pada rakaat pertama ayat al-Hamdulillahi rabbil 'Alamin dan satu ayat dari surah al-Baqarah. Setelah kami selesai mengerjakan sembahyang, beliau menghadapi kami lalu berkata, Sesungguhnya Allah berfirman yang bermaksud: Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari al-Quran (dalam sembahyang). (al-Muzammil: 20) diriwayatkan daripada al-Daraqutni dan al-Baihaqi dalam kitab Sunannya."

Ibnu Mas'ud berkata: "Barang siapa yang membawa barangan dagangan, ke mana-mana kota Islam dalam keadaan (dirinya) bersabar dan ikhlas. Kemudian dia menjual barang dagangannya itu dengan harga hari itu, maka di sisi Allah SWT, dia termasuk dalam golongan para syuhada."

Selanjutnya, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah SWT (al-Muzammil: 20)

Ibnu Kathir berkata: Kamu tidak akan mampu untuk terus menerus melakukan solat malam kerana ia terlalu berat bagi kamu.

Sayid Qutub berkata: "Itulah belaian rahmat, kasih mesra, kemudahan dan ketenteraman yang datang daripada Allah SWT selepas setahun mereka diseru supaya bangun beribadat di waktu malam."

Allah SWT memberi keringanan kepada orang Islam dengan menjadikan amalan beribadat sebagai sunat bukan fardu. Allah SWT meneruskan kebiasaannya beribadat kepada Allah SWT tidak kurang satu pertiga malam bermunajat kepada Tuhannya.

Di samping itu, Nabi SAW tidak pernah tidur sekalipun dua matanya lelap kerana hatinya sentiasa mengingati Allah SWT. Seluruh hatinya kosong dari segala sesuatu kecuali Allah walaupun Baginda memikul beban yang berat.

Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-Nya yang soleh.

No comments: