Like Blog Ini...

Tuesday, April 10, 2012

Penyediaan Spesimen Cytology Secara Penggunaan Centrifuge

Penyediaan Spesimen Secara Penggunaan Centrifuge:
-Effusion(Pleural, Peritoneal, Pericardial Fluid):

A) Peringkat Pertama-Penggunaan Universal Centrifuge:

1. Periksa dan buat catatan makroskopik ke atas spesimen.
2. Goncang supaya sebati, tuangkan spesimen ke dalam tabung uji dan masukkan ke dalam Universal Centrifuge. Empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
3. Bagi spesimen berisipadu tinggi, maksima 200 mL akan diproses.
4. Sekiranya terdapat perbezaan makroskopik sebelum dan selepas emparan, buat pembetulan pada catatan makroskopik.
5. Sediakan sekurang-kurangnya dua slaid berlabel.
6. Selepas emparan, ambil supernatant dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam bekas spesimen.
7. Ambil campuran mendapan dan titikkan di atas slaid yang berlabel.
8. Buat calitan dengan menggunakan spreader. Calitan membulat boleh juga dilakukan dengan menggunakan pipet.
9. Awet satu slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol (Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
10. Satu lagi slaid dikeringkan di udara (Air Dried).

B) Peringkat Kedua-Penggunaan Cytospin Centrifuge:

1. Sediakan dua slaid berlabel.
2. Klipkan slaid pada slaid klip bersama dengan cytofunnel berkad turas.
3. Letakkan 3-4 titik baki campuran mendapan di peringkat pertama ke dalam cytofunnel.
4. Letakkan gabungan slide clip dan cytofunnel ke dalam cytospin centrifuge.
5. Empar spesimen dengan kelajuan 1500 rpm dalam masa lima minit.
6. Jika baki campuran mendapan masih banyak, sila sediakan sel block. Sila baca sejarah klinikal pada borang permintaan.
7. Sekiranya calitan dalam bentuk bulatan terlalu tebal, smearkan semula bulatan tersebut dengan spreader.
8. Awet satu slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol(Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
9. Keringkan satu slaid di udara(Air-Dried).
10. Baki spesimen disimpan.
11. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
12. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
13. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
14. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
15. Kes-kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
16. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).


-URIN:

A) Peringkat Pertama-Penggunaan Universal Centrifuge:

1. Periksa dan buat catatan makroskopik ke atas spesimen.
2. Goncang supaya sebati, tuangkan spesimen ke dalam tabung uji dan masukkan ke dalam Universal Centrifuge. Empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
3. Bagi spesimen berisipadu tinggi, maksima 200 mL akan diproses.


B) Peringkat Kedua-Penggunaan Cytospin Centrifuge:

1. Sediakan dua slaid berlabel.
2. Klipkan slaid pada slaid klip bersama dengan cytofunnel berkad turas.
3. Letakkan 3-4 titik baki campuran mendapan di peringkat pertama ke dalam cytofunnel.
4. Letakkan gabungan slide clip dan cytofunnel ke dalam cytospin centrifuge.
5. Empar spesimen dengan kelajuan 1500 rpm dalam masa lima minit.
6. Jika baki campuran mendapan masih banyak, sila sediakan sel block. Sila baca sejarah klinikal pada borang permintaan.
7. Sekiranya calitan dalam bentuk bulatan terlalu tebal, smearkan semula bulatan tersebut dengan spreader.
8. Awet DUA slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol(Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
9. Keringkan satu slaid di udara(Air-Dried).
10. Baki spesimen disimpan.
11. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
12. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
13. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
14. Kes-kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
15. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).


-Cecair Cerebrospinal (CSF):

A) Peringkat Pertama-Penggunaan Universal Centrifuge:

1. Periksa dan buat catatan makroskopik ke atas spesimen.
2. Goncang supaya sebati, tuangkan spesimen ke dalam tabung uji dan masukkan ke dalam Universal Centrifuge. Empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
3. Bagi spesimen berisipadu tinggi, maksima 200 mL akan diproses.
4. Selepas emparan, ambil supernatant dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam bekas spesimen. Tinggalkan sedikit supernatant untuk dicampurkan dengan mendapan.

B) Peringkat Kedua-Penggunaan Cytospin Centrifuge:

1. Sediakan dua slaid berlabel.
2. Klipkan slaid pada slaid klip bersama dengan cytofunnel berkad turas.
3. Letakkan 3-4 titik baki campuran mendapan di peringkat pertama ke dalam cytofunnel.
4. Letakkan gabungan slide clip dan cytofunnel ke dalam cytospin centrifuge.
5. Empar spesimen Cerebrospinal dengan kelajuan 1000 rpm selama lima minit.
6. Sekiranya calitan dalam bentuk bulatan terlalu tebal, smearkan semula bulatan tersebut dengan spreader.
7. Awet satu slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol(Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
8. Keringkan satu slaid di udara(Air-Dried).
9. Baki spesimen disimpan.
10. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
11. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
12. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
13. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
14. Kes-kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
15. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).


-Sputum(Watery), Bronchial Washing, Bronchial Aveolar Lavage (BAL):

A) Peringkat Pertama-Penggunaan Universal Centrifuge:

1. Periksa dan buat catatan makroskopik ke atas spesimen.
2. Goncang supaya sebati, tuangkan spesimen ke dalam tabung uji dan masukkan ke dalam Universal Centrifuge. Empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
3. Bagi spesimen berisipadu tinggi, maksima 200 mL akan diproses.
4. Sekiranya terdapat perbezaan makroskopik sebelum dan selepas emparan, buat pembetulan pada catatan makroskopik.
5. Sediakan sekurang-kurangnya dua slaid berlabel.
6. Selepas emparan, ambil supernatant dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam bekas spesimen.
7. Sekiranya mendapan dalam bentuk mucoid, thick, ambil campuran mendapan dan titikkan di atas dua slaid tersebut.
8. Buat calitan dengan menggunakan spreader. Calitan membulat boleh juga dilakukan dengan menggunakan pipet.
9. Awet dua slaid ke dalam 95% Ethyl Alcohol (Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
10. Baki spesimen disimpan.
11. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
12. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
13. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
14. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
15. Kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
16. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).
17. Sekiranya mendapan dalam bentuk cecair lakukan langkah seterusnya.

B) Peringkat Kedua-Penggunaan Cytospin Centrifuge:

1. Sediakan dua slaid berlabel.
2. Klipkan slaid pada slaid klip bersama dengan cytofunnel berkad turas.
3. Letakkan 3-4 titik baki campuran mendapan di peringkat pertama ke dalam cytofunnel.
4. Letakkan gabungan slide clip dan cytofunnel ke dalam cytospin centrifuge.
5. Empar spesimen dengan kelajuan 1500 rpm dalam masa lima minit.
6. Awet Dua slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol(Wet Fixed).
7. Baki spesimen disimpan.
8. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
9. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
10. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
11. Kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
12. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).Penyediaan Spesimen Cecair Badan dan CSF Berdarah:

A) Peringkat Pertama-Penggunaan Universal Centrifuge:

1. Periksa dan buat catatan makroskopik ke atas spesimen.
2. Tuangkan spesimen ke dalam tabung uji 50mL dan masukkan ke dalam Universal Centrifuge, empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
3. Selepas emparan, ambil supernatant dan masukkan ke dalam bekas spesimen.
4. Masukkan 30mL larutan cyolyt ke dalam mendapan dan sebaikan.
5. Empar sekali lagi dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
6. Selepas emparan, buang supernatant dengan menggunakan pipet.
7. Sekiranya mendapan tidak mengalami perubahan, sila terus ke langkah (9).
8. Sekiranya terdapat perubahan pada mendapan, ulangi langkah (4) dan (5). Maksima 3 kali cucian/pretreatment.
9. Sediakan slaid berlabel mengikut jenis sampel.
10. Ambil mendapannya dan titikkan di atas slaid berlabel.
11. Buat calitan dengan menggunakan spreader. Calitan membulat boleh juga dilakukan dengan menggunakan pipet.
12. Awet slaid mengikut jenis sampel dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol sekurang-kurangnya 30 minit.
13. Baki spesimen disimpan.
14. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
15. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
16. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
17. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
18. Kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
19. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).

B) Peringkat Kedua-Penggunaan Cytospin Centrifuge:

1. Sediakan dua slaid berlabel.
2. Klipkan slaid pada slaid klip bersama dengan cytofunnel berkad turas.
3. Letakkan 3-4 titik baki campuran mendapan di peringkat pertama ke dalam cytofunnel.
4. Letakkan gabungan slide clip dan cytofunnel ke dalam cytospin centrifuge.
5. Empar spesimen dengan kelajuan 1500 rpm dalam masa lima minit. Bagi spesimen CSF , empar dengan kelajuan 1000 rpm selama 5 minit.
6. Awetkan slaid ke dalam 95% Ethyl Alcohol(Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
7. Keringkan satu slaid di udara(Air-Dried) mengikut jenis spesimen.
8. Baki spesimen disimpan.
9. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
10. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
11. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
12. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
13. Kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
14. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).


Penyediaan Spesimen Cecair Badan Bermukus/Mucoid:

A) Peringkat Pertama-Penggunaan Universal Centrifuge:

1. Periksa dan buat catatan makroskopik ke atas spesimen.
2. Tuangkan spesimen ke dalam tabung uji 50mL.
3. Sediakan Wash Solution iaitu campuran 27mL Cytolyt dan 3mL glacial acetic acid. Asid tidak boleh direct contact dengan spesimen.
4. Masukkan Wash Solution ke dalam tabung uji (2) dan sebatikan.
5. Vortex spesimen dengan kelajuan maksimum 2200 rpm selama 5 minit.
6. Empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
7. Sediakan slaid berlabel mengikut jenis sampel.
8. Selepas emparan, ambil supernatant dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam bekas spesimen.
9. Ambil campuran mendapan dan titikkan di atas slaid yang berlabel.
10. Buat calitan dengan menggunakan spreader. Calitan membulat boleh juga dilakukan dengan menggunakan pipet.
11. Awet satu slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol (Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
12. Baki spesimen disimpan.
13. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
14. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
15. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
16. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
17. Kes-kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
18. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).
19. Sekiranya mendapan dalam bentuk cecair, lakukan langkah seterusnya.


B) Peringkat Kedua-Penggunaan Cytospin Centrifuge:

1. Sediakan dua slaid berlabel.
2. Klipkan slaid pada slaid klip bersama dengan cytofunnel berkad turas.
3. Letakkan 3-4 titik baki campuran mendapan di peringkat pertama ke dalam cytofunnel.
4. Letakkan gabungan slide clip dan cytofunnel ke dalam cytospin centrifuge.
5. Empar spesimen dengan kelajuan 1500 rpm dalam masa lima minit.
6. Jika baki campuran mendapan masih banyak, sila sediakan sel block. Sila baca sejarah klinikal pada borang permintaan.
7. Sekiranya calitan dalam bentuk bulatan terlalu tebal, smearkan semula bulatan tersebut dengan spreader.
8. Awet satu slaid dengan segera ke dalam 95% Ethyl Alcohol(Wet Fixed) sekurang-kurangnya 30 minit.
9. Keringkan satu slaid di udara(Air-Dried).
10. Baki spesimen disimpan.
11. Lakukan pencelupan Papanicolaou bagi slaid Wet Fixed.
12. Lakukan pencelupan May Grunwald-Giemsa bagi slaid Air-Dried.
13. Mount slaid dengan menggunakan Depex.
14. Label sticker dan lekatkan mengikut nombor Accession dan nama pesakit.
15. Kes-kes segera diasingkan dan diletakkan di hadapan diikuti dengan kes-kes bukan segera.
16. Slaid bersama-sama borang permintaan ujian diletakkan di dalam slaid folder dan asingkan daripada jenis sampel yang lain. (Gynaecological dan Fine Needle Aspiration).Penyediaan Blok Paraffin (Cell Block):

A) Thermo Shandon Cytoblock Method:
- Untuk Spesimen Cecair Badan:

1. Goncang spesimen supaya sebati, tuangkan spesimen ke dalam tabung uji dan masukkan ke dalam Universal Centrifuge. Empar dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
2. Bagi spesimen berisipadu tinggi, maksima 200 mL akan diproses.
3. Sediakan sekurang-kurangnya dua slaid berlabel.
4. Masukkan Saccomanno Fixative ke dalam mendapan. Biarkan selama 2 jam.
5. Empar dalam Universal Centrifuge, dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
6. Selepas emparan, buang supernatant dan masukkan 10% formalin ke dalam tabung uji. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam.
7. Empar sekali lagi dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit. Buang supernatant, tinggalkan sedikit untuk dicampur dengan mendapan.
8. Sediakan keperluan cytospin centrifuge.
9. Label kaset cytoblock.
10. Titiskan tiga titik reagent 1 pada bahagian tengah permukaan kaset cytoblock.
11. Klipkan kaset cytoblock dan cytofunnel berkad turas pada cytoclip.
12. Masukkan mendapan ke dalam cytofunnel dan empar dengan kelajuan 1500 rpm selama 5 minit.
13. Apabila cytospin berhenti, keluarkan cytofunnel dan kaset cytoblock dari cytoclip.
14. Titiskan satu titik reagent 2 pada mendapan di dalam kaset cytoblock.
15. Tutup kaset cytoblock dan rendamkan ke dalam 10% formalin.
16. Hantar ke unit Histopatologi bersama-sama dengan borang permintaan pencelupan khas untuk proses selanjutnya.- Untuk Spesimen Aspirat FNA:

1. Masukkan kandungan aspirat FNA ke dalam tabung uji yang telah diisi dengan Saccomanno Fixative. Biarkan selama 2 jam.
2. Sediakan sekurang-kurangnya dua slaid berlabel.
3. Empar dalam Universal Centrifuge, dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
4. Selepas emparan, buang supernatant dan masukkan 10% formalin ke dalam tabung uji. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam.
5. Empar sekali lagi dengan kelajuan 3000 rpm selama 5 minit. Buang supernatant, tinggalkan sedikit untuk dicampur dengan mendapan.
6. Sediakan keperluan cytospin centrifuge.
7. Label kaset cytoblock.
8. Titiskan tiga titik reagent 1 pada bahagian tengah permukaan kaset cytoblock.
9. Klipkan kaset cytoblock dan cytofunnel berkad turas pada cytoclip.
10. Masukkan mendapan ke dalam cytofunnel dan empar dengan kelajuan 1500 rpm selama 5 minit.
11. Apabila cytospin berhenti, keluarkan cytofunnel dan kaset cytoblock dari cytoclip.
12. Titiskan satu titik reagent 2 pada mendapan di dalam kaset cytoblock.
13. Tutup kaset cytoblock dan rendamkan ke dalam 10% formalin.
14. Hantar ke unit Histopatologi bersama-sama dengan borang permintaan pencelupan khas untuk proses selanjutnya.B) Plasma Thrombin Clot Method:
- Untuk Spesimen Cecair Badan dan FNA:

1. Masukkan spesimen ke dalam Universal Centrifuge dan empar pada kelajuan 3000 rpm selama 5 minit.
2. Selepas emparan, buang supernatant. Masukkan 5 hingga 10 titik plasma ke dalam mendapan dan sebatikan.
3. Masukkan 5 hingga 10 titik thrombin pada mendapan dengan menggunakan pasteur pipet.
4. Sebatikan dan biarkan ia beku dalam masa 5 minit.
5. Masukkan 10% formal saline dan biarkan selama 15 minit.
6. Hantar ke unit Histopatologi bersama-sama dengan borang permintaan pencelupan khas untuk proses selanjutnya.

No comments: