Like Blog Ini...

Tuesday, April 10, 2012

Pemprosesan spesimen non-Gynae Makmal Sitologi

Pemprosesan spesimen Sitologi yang melibatkan sampel non-Gynae memiliki beberapa teknik dan prosedur. Teknik penyediaan spesimen Sitologi ini digunakan bagi memproses spesimen sitologi supaya pengumpulan sel daripada spesimen dapat dimaksimumkan. Teknik yang digunakan bergantung kepada jenis spesimen.

Spesimen Sitologi non-Gynae yang kerap diterima adalah seperti sputum, urin, aspirat fine needle(FNAC), dan cecair badan seperti cecair peritoneal, pleural, pericardial, synovial fluid, bronchiol washing dan sebagainya.

Pemprosesan spesimen non-Gynae juga penting untuk mengesan kehadiran sel malignan dan kaedah ini boleh memberikan keputusan yang lebih tepat berbanding kaedah biopsi. Kaedah ini sering digunakan untuk tujuan penyaringan bagi mengesan kehadiran sel-sel kanser dan peringkat-peringkatnya. Tambahan pula, teknik pengambilan sampel ini lebih mudah berbanding biopsi.

No comments: