Like Blog Ini...

Friday, March 9, 2012

Keselamatan duniawi, ukhrawi

Oleh AMINUDIN MANSOR

PENDIDIKAN dalam Islam mestilah bersandarkan kepada kalimah Islam. Ini bermakna pengertian pendidikan yang digunakan kepada bahasa asal agama Islam perlulah dilihat agar kefahaman tentang pendidikan Islam itu benar-benar dikuasai.

Justeru, pendidikan dalam Islam dari segi bahasa Arab terdiri daripada beberapa perkataan utama, iaitu tarbiyyah, tarbib, ta'adib, tadris, ta'alim, tazkiah dan riyadah.

Perkataan-perkataan ini semuanya membawa maksud menjaga, mengasuh dan mendidik ke arah kebaikan. Pendidikan dalam Islam yang dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah memberikan definisi yang menguatkan makna yang tersurat dalam bahasa Arab.

Dalam kehidupan beragama, Islam tidak memaksa seseorang memeluk menganuti ajaranya. Walau bagaimanapun, anak yang dilahirkan oleh kedua-dua ibu bapa Islam sudah tentu akan dididik dengan agama Islam.

Bagi yang bukan Islam, seseorang itu diberikan kebebasan memilih agama yang disukai. Dalam hal kepercayaan lain taghut bermaksud syaitan, berhala dan kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan.

Telah dijelaskan bahawa kesan-kesan buruk amalan taghut antaranya masyarakat akan berpecah belah dan seseorang itu akan dibenci oleh orang lain.

Selain itu ia akan mendorong seseorang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Seterusnya, perbuatan jenayah akan berleluasa dalam masyarakat.

Dalam suatu riwayat Nabi SAW bersabda: Sufyan bin Abdullah berkata; Ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang Islam. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Ikrarkan (katakan): Aku beriman kepada Allah, kemudian berlakulah jujur (istiqamah). (riwayat Muslim).

Islam adalah agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Terdapat beberapa hikmah berpegang dengan agama Islam. Antaranya seseorang itu akan selamat di dunia dan di akhirat.

Juga terhindar daripada melakukan kejahatan. Seseorang itu akan dikasihi dan diredai Allah. Kita akan dikurniakan ketenangan dan ketenteraman dan memperoleh kejayaan dalam hidup.

Sebagai ibu bapa dan guru, perkara ini hendaklah dididik kepada anak-anak di rumah dan pelajar di sekolah. Tugas pengajaran dan pendidikan ini dapat dilakukan dengan baik dan sempurna sejak seseorang itu masih kecil, remaja dan meningkat dewasa. Hal ini penting bagi anak-anak supaya tetap beramal dengan amalan soleh.

Terdapat beberapa keburukan jika kita tidak mengikut ajaran Islam. Antaranya jauh daripada hidayah Allah. Hidup dalam kesesatan. Terdedah untuk melakukan kemungkaran dan suka melakukan kezaliman dan amalan kebaikan tidak diterima.

Sikap Mukmin yang berpegang kepada agama Allah. Antaranya melakukan ibadat kepada Allah, memiliki ilmu pengetahuan, melakukan kebaikan kepada orang ramai menjauhi perkara-perkara yang tidak berfaedah, berdaya maju dan berdaya saing.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud: "Peliharalah (perintah dan larangan) Allah, nescaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. Kenalilah Allah waktu kamu senang, nescaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesusahan kesulitan. Ketahuilah apa yang kamu luput dari kamu adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset daripada kamu. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan." (riwayat At Tirmizi).

No comments: