Like Blog Ini...

Monday, February 13, 2012

Hindari sambut Hari Kekasih

Oleh DR. AMINUDIN MANSOR

SECARA umumnya, budaya adalah apa yang kita lakukan dan amalkan dalam kehidupan seharian. Budaya Melayu-Islam adalah berpaksikan ajaran Islam yang luhur dan murni.

Oleh itu, pemahaman tentang budaya sangat penting kepada golongan remaja pada hari ini. Budaya ikut-ikutan tidak memberi manfaat, malah boleh memesongkan akidah kita.

Sebagai contoh, hari ini iaitu 14 Februari, ada sambutan Hari Kekasih atau lebih dikenali sebagai Hari Valentine yang mula dihebohkan melalui media massa.

Sesungguhnya, Hari Kekasih dari cerita dan sejarahnya bukanlah budaya Islam. Ia perlu dihindari dan dijauhi agar remaja kita tidak terikut dengan budaya ikut-ikutan.

Apa yang paling parah budaya ini menular di sekolah-sekolah. Ada segelintir remaja atau pelajar kita terikut-ikut dengan budaya menyambut Hari Kekasih ini dengan memberi hadiah bunga kepada kekasih atau teman di sekolah.

Justeru, ibu bapa dan guru khususnya guru mata pelajaran Islam haruslah memberi penjelasan, pemahaman dan penerangan kepada mereka yang terlibat.

Kita baru sahaja menyambut Maulidul Rasul, iaitu hari kelahiran Nabi SAW. Justeru, bagindalah yang sepatutnya ditanam sebagai kekasih kita umat Islam.

Selain berusaha mendapat belas kasihan daripada Allah SWT iaitu dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Jika diteliti surah al-Fatihah Ayat 1-7 menjelaskan: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh Alam, Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, (iaitu) jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan) mereka yang sesat.

Jalan yang lurus, iaitu jalan yang benar, yang dapat membuat ke arah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain Islam.

Justeru, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud: "Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat dan nabi (penyebar) rahmat. (riwayat Muslim)."

Berkaitan dengan Hari Kekasih, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-71 pada 22 hingga 24 November 2005 jelas dengan keras dan tegas mengatakan Hari Kekasih daripada Kristian, wajib dijauhi dan dihindari umat Islam yang boleh meruntuhkan akidah umat Islam.

Peranan ibu bapa dan guru sebagai pendidik dan pembimbing kepada anak-anak remaja khususnya yang masih bersekolah mestilah menegaskan tentang larangan menyambut Hari Kekasih yang bukan budaya Islam.

Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW menegaskan: "Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah dari kalangan mereka". (riwayat Abu Daud).

Lantaran itu, berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu yang boleh menyerupai kaum-kaum lain selain daripada Islam.

Pemantapan akidah sangat penting dilakukan sejak seseorang itu masih kecil dan berterusan pada peringkat remaja dan juga dewasa. Kita telah diperingatkan, bahawa barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) yang bukan dari ajaran-Nya maka akan tertolak.

Adab dan budaya Islam mempunyai keunikan dari segi akidah dan syiar, pemikiran dan emosi, serta akhlak dan keluhurannya. Masyarakat Islam juga mempunyai keunikan dari segi adab dan budaya yang tersendiri yang terbentuk mengikut acuannya serta terpancar dari nilai-nilai tersebut ialah akidah, perkara-perkara yang bersangkutan dengan cabang-cabangnya.

Dalam hal ini, ulama kontemporari, Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, kebudayaan, kesopanan dan adat-adat ini telah diwujudkan oleh Islam dalam masyarakat Islam bertujuan untuk menjadikannya berkhidmat kepada akidah, syiar, pemahaman, emosi, akhlak dan tatasusila Islam.

Justeru, sebagai remaja Islam hindari daripada budaya ikut-ikutan seperti merayakan Hari Kekasih yang boleh menyesatkan dan memesongkan akidah.

Masyarakat Islam mempunyai adab serta budayanya dalam seluruh kehidupan yang murni bertunjangkan akidah Islam.

Peranan ibu bapa dan guru sangat penting dalam mendidik anak-anak dan para pelajar. Mereka seharusnya memberikan petunjuk agar anak-anak serta para pelajar tidak tersesat dan mengikut jalan yang boleh membawa kesesatan.

Melalui pemahaman, penerangan dan bimbingan yang berhikmah kepada mereka, sehingga nasihat atau hidayah tersebut masuk ke dalam hati mereka.

No comments: