Like Blog Ini...

Friday, January 27, 2012

Mencontohi akhlak Rasulullah

Oleh DR. AMINUDIN MANSOR

DALAM kehidupan, umat Islam diwajibkan mengikuti dan memiliki sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pedoman setiap insan dan perlu dijadikan amalan dalam kehidupan setiap Muslim.

Sehingga sesiapa yang berpegang teguh dengan keindahan budi baginda maka akan bahagia dan sempurnalah kehidupan mereka di dunia dan akhirat.

Sejarah Islam telah membuktikan, apa yang menjadi tenaga pendorong atau obor semangat yang membangkitkan kegigihan umat Islam hingga lahirnya tokoh-tokoh agung dalam pelbagai bidang sebenarnya bersumberkan daripada al-Quran dan al-Sunah.

Iman, akhlak dan amal soleh merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan daripada struktur pendidikan Islam yang mampu melahirkan manusia agung yang layak dijadikan pedoman dan ikutan umat Islam.

Keluhuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah terbukti melalui sifat baginda yang berani, pemurah, adil, memelihara diri daripada yang haram, sifat benar, amanah, sabar, lapang hati dan sabar, pemaaf, pengasih dan penyayang.

Baginda juga mengutamakan perdamaian, zuhud, pemalu, tawaduk, setia, mengutamakan musyawarah, kebaikan dalam pergaulan, rajin bekerja dan selalu gembira serta bergurau senda dengan keluarga.

Semua itu seharusnya dicontohi umat Islam masa kini dan akan datang.

Ini terbukti melalui kisah dan sejarah yang dipaparkan semasa hayat baginda oleh sahabat-sahabat, isteri dan para pembantu yang rapat dengan baginda.

Rasulullah adalah insan pembawa cahaya penerang kehidupan ummah sejak dahulu hingga kini.

Hadis-hadis baginda secara keseluruhan melibatkan perkara asas yang penting dalam pembinaan dan pendidikan diri dan masyarakat ke arah kemajuan ummah.

Berkaitan dengan akhlak nabi, tokoh Islam, Dr. Ahmad Muhammad al Hufy menggambarkan, setiap orang dapat merasakan indahnya taman yang luas dengan pepohonan rendang. Segala sesuatu yang ada di dalamnya berbau harum semerbak, manis buah-buahannya dan sedap dipandang mata.

Itulah gambaran akhlak Nabi yang luhur, sehingga tidak seorang pun dapat memastikan manakah di antaranya budinya yang lebih tinggi martabatnya. Semuanya menarik dan mempesona ibarat mutiara yang sentiasa berkilau-kilauan.

Keistimewaan baginda terbukti melalui beberapa hadis antaranya daripada Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: Akulah penghulu manusia pada hari kiamat. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis yang lain berkaitan dengan pendidikan insan berakhlak mulia pula daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik." (riwayat Ahmad).

Berkaitan dengan kesempurnaan syafaat Rasulullah daripada Anas bin Malik r.a. nabi bersabda: Bagi setiap nabi terdapat doa (yang telah dikabulkan di dunia) untuk umatnya. Tetapi aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Menurut Syarah Sahih Muslim, hadis ini menerangkan kesempurnaan syafaat nabi dan belas kasihan baginda terhadap umatnya.

Baginda mengambil perhatian terhadap kepentingan kemaslahatan umatnya. Baginda menangguhkan doa balasan azab terhadap umatnya sehingga waktu terpenting dan amat diperlukan.

Dalam usaha memantapkan ukhuwah dan memperkasa ummah, umat Islam digalakkan sentiasa menghubungkan silaturahim, mengelakkan sifat bermusuh-musuhan, hasad dengki dalam kehidupan.

Usaha memperkasa ummah mestilah dilakukan setiap masa bagi mewujudkan kekuatan bangsa dan negara. Seorang mukmin itu adalah saudara kepada mukmin yang lain.

Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan iman dan akhlak yang baik. Orang-orang mukmin diibaratkan sebagai satu binaan.

Daripada Abu Musa al-Asy'ari r.a. Rasulullah bersabda: Sesungguhnya seorang Mukmin kepada Mukmin yang lain seperti satu binaan, sebahagiannya menyokong sebahagian yang lain. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Penyatuan ummah dapat mengelakkan segala anasir jahat yang cuba memecah-belahkan perpaduan.

Hanya melalui perpaduan, penyatuan ummah dapat diperkasakan bagi menghadapi apa juga cabaran yang mendatang.

Orang-orang mukmin diibaratkan sebagai satu jasad. Daripada Nu'man bin Basyir r.a., nabi bersabda: Kemesraan, kasih sayang, dan saling berbelas kasihan antara orang Mukmin diibaratkan seperti satu jasad; apabila satu anggota mengadu kesakitan seluruh jasad akan turut serta berjaga malam dan merasa panas dan gusar. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)."

Lantaran itu, umat Islam sewajarnya mengamalkan akhlak yang baik seperti sifat mesra, kasih sayang, saling berbelas kasihan, menghormati jiran dan tetamu serta mengamalkan sifat tolong-menolong, bekerjasama, sopan santun, bersedekah, menolong orang miskin dan menghubungkan silaturahim akan dapat memperkasa ummah.

Sifat-sifat mulia lain yang selari dengan sifat Islam seperti pemurah, berani, adil, memelihara diri, benar, menepati janji, penyayang, pemaaf, sabar, jujur, amanah dan kuat kemahuan yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam bagi memperkasa ummah.

Sesungguhnya, taat kepada rasul itu bererti taat kepada Allah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah al-Ahzab ayat 21 dan surah an-Nisa ayat 80.

Oleh itu, wasiat dan pesanan Nabi berkaitan dengan sifat baik dan akhlak mulia serta pesanan yang lain sewajarnya menjadi pegangan hidup bagi menghadapi cabaran meneruskan kehidupan di dunia ini serta mendapat keredaan Allah di akhirat.

No comments: