Like Blog Ini...

Thursday, November 17, 2011

Remaja dan media baru

Oleh NURUL IZZAH SIDEK


MEDIA baru merupakan fenomena terkini dalam jaringan komunikasi dan telekomunikasi dan juga teknologi siber. Sifatnya merentasi benua dan budaya dan memberi kesan kepada pemikiran dan gaya hidup pengguna.

Para remaja masa kini amat terpukau dengan media baru seolah-olah ia suatu rahmat yang turun yang mencerahkan suasana.

Pada hakikatnya media baru merujuk kepada kemajuan dan kegunaan alat. Dalam tradisi Islam teknologi selamanya alat bukannya matlamat. Oleh itu media baru tidak sahaja difahamkan sebagai bentuk atau alat yang sifatnya canggih tetapi menuntut perisian input dan program yang canggih juga.

Canggih di sini merujuk kepada kandungan maklumat isi dan ilmu yang mampu mengangkat martabat diri remaja.

Amat penting bagi para remaja dalam era media baru memiliki asas ilmu, pengetahuan dan sistem nilai yang memiliki upaya menyaring yang tinggi. Jika tidak limpahan maklumat, data dan fakta bakal memberi kesan pengaruh mengikut orientasi datangnya sumber itu. Jika ia datang daripada faktor Barat, tidak ada jaminan mutlak ia bermanfaat dalam semua perkara.

Memiliki kuasa menyaring yang tinggi boleh menyebabkan para remaja dapat membezakan yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang bermusibah. Para remaja yang tidak memiliki kualiti yang disebutkan di atas mudah terjebak dan terpengaruh dengan sumber maklumat, budaya popular, corak hiburan yang menyebabkan faham hedonistik (kecenderungan berpoya-poya) menjadi sumber ikutan dan sumber pengaruh.

Para remaja Islam terutamanya harus memiliki pedoman dan panduan yang membolehkan upaya memilih dan mengetahui baik buruk akan sesuatu difahami dengan betul.

Media baru ini memiliki ciri upaya penerobosan yang tinggi. Ia boleh memberi kesan kepada akal dan pemikiran serta menyebabkan pola berfikir remaja berada dalam pola Barat. Ia juga boleh menyebabkan gelagat remaja menjadi tidak terkawal kerana pengaruh media baru boleh menghasilkan watak yang sedemikian.

Justeru para remaja harus memiliki ketangkasan minda hasil daripada kekuatan kefahaman yang dimiliki yang membolehkan para remaja melakukan perbezaan antara yang buruk dan baik dan antara yang makruf dan yang mungkar.

Satu cabaran di kalangan kita iaitu ilmuwan Islam tidak sahaja meraikan aspek-aspek positif daripada media baru tetapi dalam masa yang sama mesti bersifat selektif (memilih) dimana yang baik dan yang buruk.

Sekiranya hal ini berlaku para remaja memiliki kekuatan, ibarat ikan di laut masin, semasin mana air di sekitarnya tetapi dagingnya tetap tawar, tidak pernah terpengaruh dengan sekitarnya.

Inilah asas jati diri yang perlu dipupuk dan disuburkan di kalangan pemikiran hati dan amalan para remaja.

Jati diri Islami

Jati diri Islami menjadikan remaja mempunyai ketahanan mental, intelektual dan rohani supaya watak remaja terus terbina dalam membentuk insan soleh dan solehah.

Agama Islam bukan sekadar satu sistem kepercayaan tentang baik buruk sesuatu tetapi ianya adalah cara hidup yang diatur mengikut pedoman daripada Allah. Pedoman daripada Allah sentiasa ingin mensejahterakan manusia.

Apabila produktiviti rohaniah menjadi kuat dan tinggi, ianya harus mampu mendukung produktiviti amaliah dalam bentuk yang lebih langsung dalam sistem.

Al-Quran memberikan asas dalam surah Al-Asr (ayat 2-3) iaitu kekuatan rohaniah yang tinggi yang diterjemahkan dalam produktiviti amaliah yang tinggi juga bakal memberi kesan contoh mengenai model Islami itu sendiri.

Model Islami tidak sekadar diukur pada percakapan dan idea tetapi harus terlihat dalam model model amali. Jika model ini terlihat pada watak dan amalan ia bakal memberi kekuatan dan jati diri kepada remaja.

Remaja yang berjiwa muttaqin (takwa) mempunyai upaya memilih antara yang hak dan yang batil, makruf dan mungkar. Para remaja yang kekosongan dengan jiwa muttaqin sering terjebak dan menjadi mangsa kepada media baru yang bertindak ibarat jerat kepada yang lupa dan lalai.

Memang sifat manusia seperti remaja memiliki sifat leka dan lalai. Tetapi para remaja yang cintakan ilmu dan pengalaman yang baik akan sentiasa terpandu dengan pedoman-pedoman yang baik dan membolehkan para remaja membuat pilihan yang betul dan tepat.

Meraikan persamaan harus lebih dititikberatkan daripada menumpu pada perbezaan. Jurang pemikiran yang terhasil antara generasi atau antara kaum dan agama harus diraikan dalam perspektif yang harmoni dan toleransi terutama sekali dalam masyarakat majmuk Malaysia.

Inilah asas-asas binaan yang perlu dilalui oleh para remaja Islam supaya ia tidak menjadi mangsa kepada pengaruh media baru. Media baru harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi pisau yang memakan diri sendiri.

Pengendalian maklumat menggunakan media baru harus dilakukan secara berhati-hati kerana bimbang jika maklumat yang diberi tidak benar, ia akan menjadi omong kosong malahan fitnah kepada pihak lain.

Asas Islam yang kukuh

Pengetahuan dan kemahiran fardu ain semata-mata tidak cukup bagi para remaja mendepani perubahan zaman yang berlaku kini. Corak cabaran yang sedang dihadapi kini sedang berkembang kearah kecenderungan intelektual, ideologi dan silang budaya yang memerlukan para remaja memiliki ilmu dan kesiapsiagaan rohaniah binaan hati dan juga kejelasan amal.

Jika tidak ia bakal melahirkan remaja yang keliru dan celaru. Remaja seperti ini mudah menjadi mangsa kepada pengaruh media baru yang negatif.

Oleh itu para remaja Islam harus kukuh dengan asas-asas pembelajaran ilmu Islam supaya keupayaan membanding membeza dan menyamakan faktor-faktor di luar tradisi sendiri dapat berjalan dengan baik.

Mencari yang baik dan bermanfaat adalah suatu tradisi Islam yang baik. Islam menganjurkan umatnya supaya mencari ilmu yang berfaedah agar manfaatnya dapat disebarkan ke serata alam.

Sungguhpun pergaulan dan jaringan komunikasi yang terhasil daripada penggunaan media baru adalah lebih luas dan melangkaui sempadan agama, negara dan budaya, syariat dan etika Islam hendaklah sentiasa dipatuhi oleh para remaja Islam agar ia menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berpedoman.

Inilah cabaran terbesar remaja hari ini. Remaja yang tidak memiliki asas ilmu dan faham agama yang kuat boleh menyebabkan mereka terjebak dalam simpang siur pengaruh Barat yang sangat meluas.

Para remaja Islam tidak ditegah untuk memanfaatkan sesuatu yang baik daripada tradisi tamadun berbanding tetapi dalam masa yang sama secara jangka panjang harus mampu meneroka bidang-bidang ilmu yang berkaitan dan mampu menawarkan acuan baru dalam tradisi keilmuan Islam yang teguh dan kukuh.

No comments: