Like Blog Ini...

Thursday, October 20, 2011

Syurga penuh nikmatALLAH SWT telah menyebut keadaan duniawi para pemilik kebun dan azab yang menimpa mereka disebabkan kebun itu apabila mereka menderhaka dan menyalahi perintah-Nya.

Allah SWT menambahkan perkara ini dengan penjelasan bahawa orang yang bertakwa dan mentaati-Nya akan mendapat kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan dan tidak akan binasa serta tidak akan musnah di perkampungan akhirat nanti.

Seterusnya Allah SWT menjawab dakwaan orang kafir yang berkata: "Jika benar kami akan dibangkitkan sebagaimana yang disangkakan oleh Muhammad dan para sahabatnya, sudah pasti mereka tidak akan dapat menandingi kami.

"Bahkan kami lebih baik keadaannya jika dibandingkan dengan mereka kerana yang berbaik dengan kami di dunia akan berbaik dengan kami di akhirat.

"Bagaimana kamu menyamakan di antara orang yang taat dengan orang yang derhaka sehingga kamu lebih mengutamakan orang yang derhaka dari mereka yang taat kepada Allah SWT".

Firman Allah SWT: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. (al-Qalam: 34)

Ibn Kathir berkata: "Tatkala Allah menceritakan keadaan ahli kebun di dunia dan apa yang ditimpa kepada mereka dengan pembalasan kerana derhaka dan melanggar perintah Tuhan lantas Allah menerangkan balasan bagi orang yang bertakwa dan taat kepada-Nya di negeri akhirat dengan syurga-syurga penuh kenikmatan yang tidak menerima kerosakan dan hilangnya nikmat."

Al-Maraghi berkata: "Orang yang bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan-Nya, pasti mereka ini akan menerima syurga yang di dalamnya mereka akan menikmati pelbagai nikmat yang terbaik.

"Tidak ada sebarang kekeruhan yang boleh mengurangkannya, sebagaimana bercampurnya kebun-kebun di dunia."

Muqatil berpendapat: "Ayat ini turun ketika orang kafir Mekah berkata kepada kaum muslimin: Sesungguhnya Allah telah melebihkan kami berbanding kamu di dunia ini, oleh itu tentu Allah SWT akan melebihkan kami berbanding dengan kamu di akhirat."

Andainya Allah tidak melebihkan kami di akhirat tapi sekurang-kurangnya Dia akan memberikan kami persamaan. Allah SWT menjawab apa yang mereka katakan dan mengurniakan kejayaan kepada orang yang bertakwa menerusi firman-Nya.

Bagaimana Allah SWT akan menyamakan orang yang taat dengan orang yang derhaka.

Firman Allah SWT: Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Atau Adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (al-Qalam: 35)

Syed Qutub berkata: "Pertanyaan ini dituju kepada mereka yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu. Ia adalah satu pertanyaan yang hanya mempunyai satu jawapan iaitu tidak mungkin.

Orang Islam yang mengaku dan menyerah diri kepada Allah tidak sekali-kali sama dengan orang kafir yang melakukan dosa kekufuran dengan penuh kedegilan. Allah sifatkan mereka dengan sifat yang keji ini.

Oleh itu adalah tidak rasional dan tidak adil andainya orang Islam itu dijadikan sama dengan orang kafir yang berdosa ketika menerima balasan dan kesudahan. Mengapa kamu begitu? Dengan pertimbangan apakah kamu membuat keputusan itu?

Bagaimana cara kamu menimbangkan nilai-nilai dan darjat hingga darjat orang Islam sama dengan darjat orang kafir yang berdosa dalam pertimbangan kamu?

Firman Allah SWT: Atau Adakah kamu mempunyai sebuah Kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya? Bahawa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. (al-Qalam: 37-38)

Al-Maghari berkata: "Apakah di tanganmu ada kitab yang diturunkan dari langit yang kamu pelajari dan kamu edarkan lalu diterima oleh generasi khalaf dari generasi salaf yang mengandungi hukum yang benar sebagaimana yang kamu sangkakan.

"Justeru, kamu boleh memilih apa yang kamu senangi, adakah urusan itu diserahkan kepadamu dan tidak diserahkan kepada orang lain selain kamu."

Kesimpulannya apakah akalmu telah rosak sehingga sanggup menghukum sedemikian rupa atau tidakkah telah datang kepadamu kitab yang memberi kebebasan kepada kamu memilih dan menyerahkan urusan itu kepadamu?

Remaja dan isu akidah

Oleh NURUL IZZAR SIDEKISU akidah adalah perkara pokok bagi remaja Islam. Di tengah-tengah simpang siur aliran pemikiran yang pelbagai, landasan akidah adalah amat penting bagi remaja. Akidah diambil daripada akar kata aqa'id iaitu tautan atau ikatan diri terhadap Allah.

Akidah tauhid memberi landasan ikatan kepada Allah yang satu. Terdapat banyak aliran ideologi yang berkembang dalam hidup manusia sejak dahulu sehingga kini. Terdapat juga pemikiran falsafah dan silang budaya yang terkait dengan isu akidah.

Fahaman liberal dan pluralis umpamanya mempunyai kesan langsung kepada isu akidah.

Usaha-usaha agama lain terutama Kristian melakukan pemurtadan adalah sesuatu yang bercanggah dengan akidah tauhid.

Akidah bukan sekadar pernyataan mengesakan Allah dan mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh-Nya. Sebaliknya, yang amat penting adalah pemahaman dan aplikasi terhadap Allah yang satu dalam keyakinan, kata-kata, amalan dan juga manifestasi ilmu.

Para remaja tidak sahaja menjadi penganut Islam berasaskan warisan keturunan tetapi hendaklah memahami ilmu tentang akidah tauhid, mengukuhkan ibadah, memahami jalur syariah dan fikah di samping memiliki akhlak yang mulia.

Asas ini sangat penting bagi remaja kerana keyakinan tanpa pemahaman boleh membawa jiwa remaja kepada kekosongan. Keyakinan tanpa didukung oleh ilmu tidak akan memberi kekuatan, memahami hakikat kewujudan dan kaitan dengan penciptaan.

Memahami Islam bukan sekadar memahami hal-hal yang nyata dan tampak, tetapi ia terhubung dengan faktor-faktor ghaibiyat. Di sini pentingnya para remaja memahami al-Quran sebagai sumber petunjuk kepada yang nyata dan kaitannya dengan yang ghaib.

Sekiranya para remaja diberi fahaman Islam dan tauhid secara ilmu, ia bakal memantapkan lagi keyakinan remaja terhadap perkara tauhid.

Berlakunya kelonggaran dan ketidakfahaman remaja terhadap isu akidah ini adalah akibat daripada kekosongan ilmu dan kelompangan keyakinan yang menyebabkan anutan terhadap agama menjadi tidak teguh dan kukuh.

Keteguhan dan kekukuhan akidah bersumberkan pemahaman yang jelas terhadap pencipta dan juga pemahaman yang nyata terhadap kaitan wahyu Allah dengan penciptaan-Nya sebagai contoh.

Al-Quran memberikan asas yang sangat jelas tentang faktor ghaibiyat yang terhubung dengan faktor yang nyata supaya keyakinan kita terhadap wujudnya Allah dan kaitannya dengan alam ini menjadi teguh.

Dalam surah Al-Alaq, Allah menyebutkan khalaqal insanamin alaq... membawa makna bahawa kejadian manusia itu bermula daripada seketul darah beku.

Dalam surah Al-Mukminun pula, Allah menyatakan bahawa punca kejadian manusia adalah daripada sari pati tanah. Apakah kaitannya sari pati tanah dengan pokok-pokok dan buah-buahan yang menyumbang terhadap kejadian air mani?

Ia adalah sesuatu yang saintifik. Apabila kromosom X dan kromosom Y bertemu, ia menghasilkan zigot. Ia disebut dalam bahasa al-Quran sebagai nutfah.

Apabila proses pembenihan itu subur menghasilkan susuk dan bentuk, Allah tiupkan roh ke dalam embrio tersebut. Ia menghasilkan manusia dalam rahim yang mempunyai kekuatan. Roh walaupun tidak nampak, tetapi bagi yang hidup merasakan ia ada.

Al-Quran menyebutkan roh itu adalah milik Allah dan yang diketahui oleh manusia hanyalah sedikit sekali. Adanya roh (yang ghaib) menyebabkan akal berfikir, hati merasa dan daya melakukan amal. Tanpa roh, seluruh jasad dan potensi yang ada pada manusia akan kaku dan tidak boleh berbuat apa-apa.

Asas berfikir seperti ini boleh menanamkan landasan akidah yang teguh di kalangan remaja. Mengkaji benda dan fenomena tidak terputus dengan hakikat Penciptaan. Daripadanya lahir hikmah yang tinggi memahami yang nyata dengan ghaib.

Pertimbangan saintifik tidak hanya dalam batas akal, uji kaji dan hasil tetapi merentasi terhadap hikmah di sebalik kejadian dan manfaatnya kepada manusia.

Kelemahan akidah remaja, kelonggaran pemahaman ilmu, kealpaan melakukan reflektif terhadap kekuatan tamadun silam menyebabkan para remaja mudah terpengaruh dengan fahaman popular Barat yang menyesatkan.

Apabila kekaguman terhadap Barat sifatnya melampaui, pemahaman secara ritual dan berkala terhadap Islam tidak boleh menyebabkan para remaja memiliki kekentalan akidah tauhid.

Keadaan seperti ini mendedahkan remaja kepada kerosakan akhlak, kemuflisan ilmu Islami dan akhirnya mudah terjebak kepada fahaman hedonisme (berpoya-poya), melupakan agama, terjebak dengan ajaran sesat dan juga boleh menjadi murtad.

Ilmu dan amal

Oleh itu, amat penting para remaja Islam memahami agamanya secara ilmu dan amal. Kadangkala para remaja memiliki kekuatan rohani yang tinggi, tetapi lemah dalam amal Islamnya. Islam sebagai sistem kepercayaan perlu diperlihatkan dengan kekuatan amal.

Keindahan Islam sejak dahulu zaman tamadunnya hingga kini terlihat daripada pekerti dan amal manusia. Ini yang menyebabkan orang lain tertarik dengan Islam bukan sahaja kerana kebenaran yang terdapat dalam al-Quran dan agama ini, tetapi keindahan peribadi pemeluknya memiliki daya tarik yang tinggi.

Cabaran yang mendatangi zaman ini memerlukan remaja untuk sentiasa mencari jalan mempertingkatkan ilmu dan pemantapan iman di samping keupayaan diri untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan.

Pelbagai pergolakan serta perubahan yang berlaku dalam masyarakat ada kalanya menguji tahap ketahanan diri. Tanpa asas serta pemahaman yang betul terhadap akidah tauhid, remaja boleh terjebak dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat agama.

Justeru, para remaja harus bertitik tolak dengan pemahaman akidah yang mantap atas dokongan ilmu yang benar dan akhirnya bakal mampu menjadi agen perubahan terhadap kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Menjadi pengagum kepada kemajuan Barat adalah tidak salah sekiranya remaja sendiri berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam dan manusia.

Di Barat sendiri, krisis agama menjadi suatu yang meruncing. Fahaman liberal, pluralis serta fahaman tidak beragama juga menjadi pegangan hidup masyarakat Barat.

Hampir 700 tahun Barat membina tamadun kebendaan, ia memikat umat Islam dan setengahnya menjadi penciplak setia tanpa melihat keperluan manfaat berbanding.

Ada di kalangan umat membeku dalam lingkungan tradisi dan hilang keupayaan untuk melakukan perubahan yang mampu merintis perubahan dalam kerangka Islam.

Malah, wujud secara rakus melulu dalam menciplak Barat sehingga faktor jati diri tidak menjadi pertimbangan lagi.

Inilah krisis mendepani umat yang memerlukan kepemimpinan berkualiti, responsif dan kreatif pada segenap lapangan.

Remaja sewajarnya reflektif terhadap puncak kepemimpinan Islam tatkala Tamadun Andalusia berkembang di Sepanyol, di mana orang Kristian dan Yahudi berasa terlindung di bawah kepemimpinan Islam yang berasaskan kepada akidah tauhid.

Islam tidak hanya dilihat sebagai suatu agama, tetapi digarap hasilnya sebagai sumber tamadun. Islam mendukung risalah alamiah yang tidak saja menjadikan Islam dan umatnya sejahtera, tetapi pada masa sama memberi erti mengenai kemanusiaan itu sendiri.

Pemikiran dan tradisi keilmuan umat Islam menyumbang kepada kebangkitan Barat dan Eropah.

Justeru, para remaja dalam berfikir tidak harus berfikir secara ringan dan mudah terhadap Islam. Sebaliknya, pemikiran Islam harus ditunjangi dengan kefahaman ilmu Islami dan tamadunnya.

Monday, October 17, 2011

Infak, sedekah dan zakatDalam Islam, ada tiga perkara yang sering dikaitkan dengan harta kekayaan, iaitu infak, sedekah dan zakat. Bolehkah dijelaskan perbezaan di antara ketiga-tiga perkara ini?

Ketiga-tiga perkara di atas, adalah merujuk kepada bagaimana seseorang Muslim itu membelanjakan harta kekayaannya ke jalan yang diredai oleh Allah SWT.

Apabila harta itu dibelanjakan ke jalan kemaksiatan, maka ia tidak lagi dinamakan dengan nama-nama di atas. Dalam ajaran Islam, harta itu perlu dimanfaatkan ke arah kebaikan sama ada yang hukumnya wajib atau sunat.

Misalnya memberi belanja kepada ahli keluarga dan menunaikan zakat, ia adalah wajib. Dengan cara itu harta dapat menyelamatkan manusia daripada diazab pada hari akhirat.

Infak bermaksud membelanjakan harta pada jalan Allah SWT secara umum.

Dalam al-Quran, kalimah infak disamakan maksudnya dengan nafkah. Infak terbahagi kepada dua iaitu infak wajib dan infak yang tidak wajib.

Infak wajib termasuk zakat, bayaran kafarah, menunaikan nazar dan keperluan tanggungan wajib termasuk makan minum dan tempat tinggal untuk anak-anak, isteri dan ibu bapa.

Infak yang tidak wajib termasuk derma kepada pertubuhan kebajikan dan orang perseorangan, membantu program dakwah, bersedekah atas nama kemanusiaan dan sebagainya. Allah SWT menyebut perkataan infak dan nafkah sebanyak 49 kali dalam al-Quran. (Antaranya, ayat 215 surah al-Baqarah)

Saad bin Abi Waqas r.a. menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: Nafkah (infak) yang kamu berikan semata-mata kerana Allah nescaya diberi pahala oleh Allah; bahkan apa yang kamu berikan untuk makanan isteri kamu (perbelanjaan rumah tangga) juga akan diberi pahala oleh Allah. (riwayat al-Bukhari)

Sedekah juga mempunyai makna yang umum. Sedekah boleh jadi infak atau zakat, malah sedekah boleh melibatkan apa-apa sahaja kebaikan yang dilakukan, sama ada melibatkan pemberian harta ataupun tidak melibatkan harta.

Tanggapan yang mengatakan sedekah adalah pemberian sunat semata-mata tidak tepat. Hakikatnya sedekah boleh jatuh hukum wajib dan boleh jatuh hukum sunat.

Hal ini berlaku demikian kerana ada ayat-ayat al-Quran yang memberi makna zakat pada perkataan sedekah. (rujuk firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60)

Dalil untuk sedekah yang sunat pula adalah hadis Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa bersedekah seberat biji kurma daripada usaha yang baik, dan tidak naik (sampai) kepada Allah melainkan yang baik, maka sesungguhnya Allah menyambutnya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian Allah memelihara sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seorang kamu memelihara anak-anak kudanya sehingga menjadilah sedekah itu setinggi gunung. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sedekah bukan mesti dengan harta

Dalil sedekah tidak semestinya dengan harta adalah hadis daripada Jabir bin Abdullah r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap perkara yang makruf menjadi sedekah. Antara perkara yang makruf itu ialah hendaklah engkau (semasa) bertemu dengan saudaramu (sesama anak Adam) biarlah dengan muka yang manis (senyuman) dan (kalau ada yang meminta air) hendaklah engkau tuangkan timbamu ke dalam bekas air yang dibawanya". (Riwayat Ahmad)

Bagi zakat pula, hukum mengeluarkannya adalah wajib secara mutlak. Oleh kerana itulah, Islam telah memperincikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai syarat-syarat yang tertentu.

Selagi seseorang Muslim itu belum memenuhi syarat-syarat yang melayakkannya berzakat, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat.

Misalnya, jika anak dan isteri tidak mempunyai makanan pada hari raya, maka seorang suami berhak untuk tidak mengeluarkan zakat fitrah ke atas mereka kerana tidak mampu.

Bahkan jika dia masih berzakat sehingga menyebabkan tanggungan wajibnya tidak mendapat makanan yang cukup dan kelaparan, dia dihukumkan haram dan berdosa.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: Mereka bertanya kepada kamu (wahai Muhammad) tentang apakah harta yang perlu mereka nafkahkan? Maka jawablah: Apa yang berlebih daripada keperluan (diri dan tanggungan wajib). (al-Baqarah: 219)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Satu dinar yang engkau belanjakan pada jalan Allah, satu dinar yang engkau gunakan untuk memerdekakan hamba, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. (riwayat Muslim).

Terus martabat agama Islam

Oleh MOHD. SHAH CHE AHMAD

WALAUPUN negara digemparkan dengan pelbagai ancaman pelbagai pihak yang cuba menjatuhkan dan menggugat kedaulatan institusi Islam di negara ini, namun kedudukan agama Islam masih terpelihara dan berada pada tahap yang baik.

Sebagai contoh, kes penyebaran buku fahaman Syiah yang diedarkan ke masjid-masjid di seluruh negara, gerakan agama Kristian yang cuba menarik orang Islam secara halus dengan menawarkan kemewahan, permainan video yang mengandungi unsur penyelewengan dilaporkan semakin berleluasa di negara ini.

Bagaimanapun, Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Tan Sri Dr. Abdul Syukur Husin berkata, kestabilan umat Islam di negara ini masih dalam keadaan yang baik dan terkawal di mana masyarakat bebas mengamalkan ajaran Islam di mana-mana sahaja.

Justeru, umat Islam di negara ini harus bersyukur dengan keamanan yang dikecapi berbanding negara Islam lain yang mengalami krisis sehingga sukar untuk melaksanakan ibadah.

Menurutnya, salah satu kaedah meningkatkan martabat umat Islam serta mengelakkan pelbagai unsur penyelewengan yang berlaku di negara ini, Kongres Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Seluruh Malaysia yang berlangsung pada 26 dan 27 September lalu merupakan medium yang terbaik.

"Sistem pentadbiran dan kegiatan sosial berlandaskan Islam perlu diketengahkan supaya dapat menangani permasalahan negara dan global selaras dengan perkembangan teknologi dan kepesatan pembangunan negara.

"Usaha menganjurkan kongres ini adalah satu inisiatif yang baik dalam memperbaiki kelemahan sistem pentadbiran Islam di negara ini, di samping membina persefahaman seluruh ummah untuk terus membina negara Islam yang maju," katanya.

Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Kongres MAIN Seluruh Malaysia di Pusat Dagangan Bumi Putra (PWTC) di sini baru-baru ini.

Sementara itu, Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria berkata, perbincangan berkaitan masalah dan cabaran semasa terhadap agama Islam sangat penting bagi menyedarkan masyarakat mengenai ajaran Islam.

"Telah termaktub di dalam Perlembagaan Negara bahawa Islam adalah agama rasmi Persekutuan, dan agama lain bebas diamalkan di negara ini.

"Oleh itu, majlis ini sangat penting dalam usaha menambah baik sistem pentadbiran Islam di negara ini sekali gus menyedarkan umat Islam melalui pendekatan Islam yang akan dilaksanakan," katanya.

Beliau berharap, 20 resolusi yang diputuskan pada kongres itu dapat dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak dan kerajaan dapat mengambil serius semua keputusan resolusi tersebut.

Masjid An-Nur kelima terbaik di Kuala Selangor

Oleh Mohd. Radzi Mohd. Zin

Menguruskan masjid atau rumah Allah tidak semudah yang dilihat. Sebabnya, masjid adalah institusi paling tinggi dalam Islam kerana ia melambangkan kekuatan dan perpaduan umat.

Tidak kira bangsa dan warna kulit, asalkan seseorang itu mengucap syahadah maka berhaklah mereka berada di rumah Allah.

Inilah asas yang diletakkan oleh Rasulullah SAW dalam pembinaan sesebuah masjid. Kehebatan masjid bukan sekadar terletak pada binaannya yang tersergam indah tetapi masjid yang dibina atas asas takwa.

Alhamdulillah, Masjid An-Nur (MAN), Saujana Utama di Sungai Buloh, Selangor baru-baru ini diumumkan antara lima terbaik dalam pengurusan masjid di daerah Kuala Selangor.

Berita itu dimaklumkan oleh wakil Penolong Pengawai Hal Ehwal Islam Daerah Kuala Selangor, Hazizul Masdin.

"Saya ingin maklumkan bahawa Masjid An-Nur adalah yang kelima terbaik daripada segi pengurusan di daerah Kuala Selangor.

"Tahniah dan syabas diucapkan kepada Nazir dan Ahli Jawatankuasa masjid serta para jemaah yang membantu mengimarahkan masjid ini," katanya semasa berucap merasmikan Mesyuarat Agung (AGM) MAN kali ketiga, 24 September lalu.

Beliau mewakili Pegawai Agama Islam Daerah Kuala Selangor, Nasrul Hadi Rohani. Hadir sama ialah Nazir MAN, Harun Abdul Rahman.

Tiada pemilihan pada AGM kali ini kerana pemilihan hanya akan diadakan pada bulan Mac tahun 2012.

MAN yang dinaik taraf sebagai masjid pada 1 Mei 2009 asalnya adalah surau yang dibina hasil usaha dan kerjasama penduduk setempat. Lembaga Zakat Selangor (LZS) turut menyumbang dana bagi pembangunan surau yang siap dibina pada Oktober 2002 ini.

Oleh kerana AGM diadakan dalam bulan Syawal maka turut diadakan jamuan Aidilfitri. Ia adalah kerjasama MAN dan Persatuan Penduduk Saujana Utama 1 (Sutra1).

Harun berkata, jamuan Aidilfitri itu bagi memeriahkan lagi majlis di samping menghargai para jemaah yang memberi komitmen dan turut serta dalam program-program MAN.

Katanya, kebanyakan juadah seperti 50 batang lemang, nasi himpit dan dodol disediakan secara gotong-royong oleh anak-anak kariah.

"Kerja-kerja penyediaan makanan dan memasak dimulakan selepas waktu Isyak dan siap sepenuhnya pada kira-kira pukul 4 pagi keesokan harinya," katanya kepada Mega, baru-baru ini.

Kanak-kanak turut mendapat duit raya sumbangan masjid dan beberapa dermawan.

Sementara itu, Setiausaha Sutra1, Wan Ismail Hashim berkata, ini adalah kali pertama pihaknya bekerjasama mengadakan jamuan hari raya bersama MAN.

Katanya, juadah yang dibiaya oleh Sutra1 adalah 3,000 sate, cendol dan air krim.

"Alhamdulillah sambutan penduduk amat menggalakkan di mana lebih 500 orang hadir. Antara yang turut hadir ialah Ahli Parlimen Kuala Selangor, Dr. Zulkifli Ahmad.

"Terima kasih juga kepada Majlis Daerah Kuala Selangor yang membekalkan empat khemah kepada kami untuk program ini," tambahnya.

Balasan Allah tidak boleh dielak

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

ALLAH SWT menyebut pada ayat yang lepas bahawa orang yang mempunyai harta benda dan anak-anak telah kafir, bersikap derhaka dan menyelewengkan nikmat yang dikurniakan Allah SWT kepadanya.

Allah SWT menambahkan penjelasan apa yang diberikan kepadanya itu hanya cubaan dan ujian semata-mata agar Dia melihat sama ada orang itu taat dan bersyukur kepada Allah SWT sehingga ditambahkan kenikmatan kepadanya. Atau orang itu akan menggunakannya untuk menimpakan kepadanya dengan pelbagai bencana dan seksaan.

Contohnya para pemilik kebun ketika mereka menjalankan sedikit kederhakaan, kebun mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Oleh itu, bagaimana pula dengan orang yang menentang Allah SWT dan rasul-Nya yang tetap bersikap keras berada dalam kekafiran dan mengerjakan maksiat.

Al-Sabuni berkata: Kami telah uji ahli Mekah dengan kemarau dan kelaparan supaya mengikut dakwah Rasulullah SAW sebagaimana kami menguji pemilik-pemilik ladang yang mempunyai pelbagai jenis buah-buahan.

Kami taklifkan ahli Mekah supaya bersyukur kepada Tuhan mereka atas segala nikmat sebagaimana kami taklifkan pemilik ladang-ladang untuk bersyukur dengan memberi kepada fakir miskin akan hak mereka.

Sebahagian ahli tafsir berkata ia berkenaan seorang lelaki muslim dan tinggal berhampiran Sana'a yang mempunyai pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan.

Apabila sampai waktu menuai dan memetik buah-buahan dia memanggil fakir miskin serta memberi hak masing-masing dengan banyak. Di samping itu memuliakan mereka.

Sebaliknya apabila mati si kaya yang bersyukur ini, anak-anak mereka yang bertiga mewarisi harta bapa mereka seraya berkata: "Keluarga kita ramai dan harta kita sedikit. Tidak mungkin kita boleh bagi kepada fakir miskin seperti yang dilakukan oleh ayah kita. Mereka berbincang sesama mereka untuk tidak memberi kepada seorang pun fakir miskin. Justeru, mereka berpakat untuk memungut buah-buahan pada waktu pagi ketika fakir miskin tidak menyedari."

Tiba-tiba pada waktu malam tersebut Allah turunkan api membakar tanaman dan buah-buahan. Apabila waktu pagi, mereka pergi ke kebun dan mendapati tidak ada pohon kayu dan buah-buahan.

Mereka menyangka tersilap jalan apabila mereka memastikan hal tersebut mereka tahu ini hukuman Allah dengan niat jahat mereka lantas mereka sesal dan bertaubat. (antara terjemahan ayat 17-20 surah al-Qalam)

Muhammad Quraish Shihab berkata: Ayat-ayat lalu menyebut beberapa sifat buruk dari al-Mukazzibin iaitu para pengingkar ayat Allah (baca ayat 8 dan seterusnya) kini dijelaskan bahawa apa yang dialami oleh mereka itu serupa dengan kisah sekelompok pemilik kebun yang agaknya pengalaman mereka telah dikenal luas oleh masyarakat Mekah ketika itu.

Di sisi lain, ayat yang lalu juga menghuraikan sebab sifat-sifat buruk oleh kelompok orang derhaka disebabkan sikap angkuh mereka kerana memiliki harta yang banyak.

Ayat di atas mengingatkan keangkuhan dengan pemilikan harta yang melampau dan hakikatnya ia adalah ujian Tuhan kepada manusia. Ujian Allah tidak sama dengan ujian oleh manusia sehinggakan apabila diuji mereka tidak dapat mengelak sama sekali.

Firman Allah SWT: Lalu mereka panggil memanggil di pagi hari. Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Al-Maghari berkata: Sesetengah mereka menyeru kepada sesetengah yang lain. Marilah kita ke kebun pada awal pagi untuk memetik buah dari kebun kamu jika kamu hendak melakukannya.

Mereka menyembunyikan urusan itu sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar perancangan mereka sebagaimana firman Allah SWT.

Firman Allah SWT: Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari Ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu.

Sayid Qutub berkata: Seolah-olah kita yang mendengar atau membaca al-Quran tahu apa yang tidak diketahui oleh tuan-tuan kebun tentang malapetaka yang telah menimpa kebun itu.

Awas transaksi haram di Internet

Oleh: Najahudin Lateh

DUNIA teknologi internet begitu pantas berkembang. Penggunaannya kini bukan setakat sebagai perpustakaan terbesar di dunia, malah sudah menjadi pasaraya mega.

Fungsinya bukan setakat menggantikan surat dan pejabat pos, tetapi sudah menjadi pusat transaksi perniagaan dan tempat mencari kekayaan secara maya.

Realiti ini menyebabkan terlalu ramai masyarakat kita yang begitu teruja untuk kaya hingga tidak memikirkan isu halal dan haram.

Secara mudah, terdapat tiga cara untuk mencari duit di Internet, iaitu melalui perniagaan Internet, program Internet dan pelaburan Internet.

Daripada aspek hukum syariah, ketiga-tiganya tidak halal secara mutlak dan tidak haram secara mutlak. Ia bergantung kepada akad kontrak dan elemen yang wujud dalam transaksi tersebut.

Perniagaan Internet sebenarnya seperti perniagaan konvensional, iaitu proses jual beli barang atau mengambil upah. Hanya aplikasinya yang berbeza kerana transaksi perniagaan internet berlaku secara maya.

Namun, prosesnya masih sama kerana berlaku pertukaran barang atau memberi dan mengambil upah perkhidmatan.

Biasanya, barang yang dijual adalah dalam bentuk produk digital, fizikal atau dalam bentuk perkhidmatan. Contoh produk digital yang biasa dijual beli di Internet adalah e-book (buku elektronik), web hosting, gambar grafik, audio kuliah, video ceramah, tutorial dan sebagainya.

Produk fizikal pula adalah seperti menjual cakera padat (CD) media, produk kesihatan, buku dan sebagainya. Satu lagi bentuk perniagaan Internet adalah dalam bentuk perkhidmatan seperti mengambil upah membina laman web, meletak iklan, mereka bentuk grafik, menaip atau menterjemah sesuatu tulisan.

Butang persetujuan

Semua contoh tersebut adalah halal dan sah transaksinya jika memenuhi syarat yang ditetapkan syarak dalam setiap akad urusniaga itu.

Ini kerana perniagaan Internet menggunakan kontrak jual beli (al-Bay) atau upah (ujrah). Kontrak ini diharuskan dalam muamalat Islam.

Walaupun begitu, setiap kontrak mesti memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli mesti ada rukun-rukunnya, iaitu penjual, pembeli, barang, bayaran dan akad. Setiap rukun tersebut mempunyai syarat sahnya.

Contohnya, penjual mesti memiliki atau boleh mewujudkan barangan tersebut dan boleh menyerahkannya kepada pembeli. Begitu juga antara syarat sah barang jualan mestilah sesuatu yang halal dan bukan mempunyai unsur lucah atau perjudian.

Dalam jual beli Internet, suatu perkara penting adalah penjual perlu memberi maklumat berkaitan barang dengan lengkap seperti bentuk, kualiti, kuantiti dan sebagainya.

Akad yang dilakukan di Internet memadai dengan menggunakan butang persetujuan seperti butang submit dalam borang pesanan. Justeru, jika semua syarat ini dipenuhi, sahlah urusniaga jual beli dalam Internet.

Program Internet pula adalah suatu sistem automatik maya anjuran pihak tertentu bagi memberi pulangan wang kepada pihak lain.

Program ini ada yang halal dan ada yang haram bergantung kepada jenis kontrak serta bentuk program tersebut. Secara umum, program internet terbahagi kepada beberapa jenis, antara tiga yang popular adalah program affiliate, program pengiklanan dan program piramid.

Program affiliate bermaksud pemilik laman web perniagaan yang melantik agen promosi alamat laman web perniagaan tersebut. Ini bererti mereka yang menyertainya akan diberikan alamat url affiliate ID tersendiri dan bertanggung jawab mempromosikan.

Jika terdapat pembeli yang klik ke url tersebut dan kemudian membeli sesuatu di laman web perniagaan, pemiliknya akan memberi komisen kepada peserta tersebut.

Program ini pada asasnya halal kerana menggunakan akad ujrah (upah). Namun, ia bergantung kepada kandungan dan produk laman web yang disertai sama ada halal atau haram.

Program pengiklanan pula bermaksud pihak penganjur akan memberi upah kepada peserta dan menyediakan ruang di laman web mereka untuk iklan daripada penganjur.

Justeru, penganjur akan menjadi orang tengah yang menyalurkan iklan pembeli iklan ke dalam laman web peserta. Oleh itu, peserta akan dibayar, sama ada mengikut bilangan klik atau bilangan paparan oleh pelawat laman webnya.

Antara contoh program ini yang popular adalah Google Adsense, Nuffnang dan Text-Links-Ads.

Program ini juga halal seperti program affiliate, kecuali terdapat sebab mengharamkannya seperti iklan yang disertai mengandungi kandungan lucah atau haram dan tidak disalah guna seperti diklik sendiri oleh peserta.

googlee0c76ebf3a40beb3

google-site-verification: googlee0c76ebf3a40beb3.html

Sunday, October 16, 2011

Pendeta yang memeluk Islam

Oleh SITI AINIZA KAMSARI


SAYA menerima anugerah gelaran yang sangat mulia, iaitu Bhagwan (tuhan) daripada pengikut-pengikut saya. Tetapi saat itulah sebenarnya saya berada dalam kesesatan dan kegelapan dan saya tercari-cari cahaya untuk keluar daripada kegelapan itu," katanya.

Dr. Maharaj atau nama sebenarnya Achariya Mahant Dr. Shri Shakti Saroopji Maharaj Adasin Dharmachariya Odai Shakti bukan sahaja penganut Hindu sebelum memeluk Islam tetapi beliau sebenarnya tokoh Hindu terkemuka di India.

Sami atau pendeta besar yang bertahun-tahun lamanya berkhidmat di kuil-kuil besar termasuk di Kuil Ban Khand Ashram Brindaban di Mathura, Uttar Pradesh di utara India untuk menyebarkan agama Hindu. Tugasnya melatih pendeta-pendeta untuk menyebarkan agama itu.

Begitu pun tidak sahaja tugas tersebut sebagai meneruskan tradisi warisan keluarga dan keturunan (dilahirkan dalam keluarga Guru Nanak Vedi Wanash). Bahkan beliau amat berilmu kerana mempunyai pelbagai kelulusan akademik dalam pengajian agama.

Ini termasuk pemegang sarjana dalam pengajian Orientalism dari Universiti Allahabad India, sehinggalah Doctor Of Divinity dari Universiti Oxford, United Kingdom.

Beliau turut boleh bertutur dan menulis dalam 12 bahasa iaitu Bahasa Inggeris, Sanskrit, Greek, Dibro, Prakirit, Pali, Gurmukhi, Marhathi, Gujrati, Urdu dan juga Bahasa Arab.

Semua itu adalah kelebihan untuk beliau menguasai pengetahuan mengenai 10 agama besar dunia yang lain terutamanya Kristian dan Islam itu sendiri.

Kehebatan itu menyebabkan banyak pihak cuba menguji beliau. Paling menarik apabila Dr. Maharaj mendapat pengiktirafan tinggi oleh pusat Gereja Roman Katholik (Vatican City) apabila beliau mendapat undangan khas Pope, Paul VI pada tahun 1981.

"Atas undangan khas itu, mereka sebenarnya cuba memberi tekanan yang cukup hebat apabila saya dikehendaki bercakap tujuh topik berbeza atas pengetahuan yang saya miliki mengenai Kristian.

"Saya berjaya membuatkan mereka berpuas hati dengan hujah-hujah sehinggakan saya dianugerahi gelaran dan penghormatan khas menjadi warga Vatican City sebagai satu usaha untuk menarik saya untuk memeluk Kristian.

"Tetapi secara peribadi saya sama sekali tidak tertarik bertukar agama malah pulang semula ke India," katanya.

Sebenarnya, beliau lebih terpengaruh dengan ajaran Islam walaupun berjaya memuaskan pihak Vatican atas pengetahuan luasnya terhadap ajaran Kristian.

Pada tahun yang sama (1981) beliau menyampaikan syarahan dalam pertemuan di Kuil Ashram Param Dham yang turut dihadiri tokoh-tokoh agama Hindu yang lain.

Ini termasuklah Dada Dharam Adhikari yang secara tiba-tiba mengajukan satu soalan kepada Dr. Maharaj.

"Swami Ji, anda telah mengenali dan mempelajari pelbagai agama yang ada di dunia ini. Pada pandangan awak sekarang, dalam banyak-banyak agama, agama manakah yang awak rasa paling baik untuk dianuti oleh seluruh manusia?"

Soalan yang tidak disangka-sangka itu dijawab pendek tetapi tegas oleh Dr. Maharaj: "Islam".

"Tetapi Islam sebuah agama yang mengongkong umatnya," tanya Dada Dharam yang lebih terkejut dengan jawapan Dr. Maharaj.

Dr. Maharaj pun menjawab: "agama yang disebut sebagai sangat mengongkong itu, agama itu jugalah memberi kebebasan kepada umatnya. Malah sebenarnya agama yang dianggap tidak mengongkong manusia itulah menyebabkan penganutnya menjadi tidak bebas, terikat kepada pelbagai peraturan dan ajaran yang tidak masuk akal.

"Pada hakikatnya, manusia memerlukan agama yang mengongkong kehidupan supaya kehidupan mereka di dunia ini teratur dan aman dari segala macam masalah dan godaan duniawi tetapi kesudahannya menikmati kebebasan sepenuhnya untuk kehidupan di akhirat kelak.

"Bagi saya Islamlah, satu-satunya agama yang memenuhi segala kualiti sebagai agama yang paling baik".

Jawapan itu sangat mengejutkan tetapi dianggap tidak lebih daripada sebagai pengetahuan semata-mata. Sedangkan bagi Dr. Maharaj ia tidak lebih peperangan dalam diri yang membawakan beliau akhirnya menyerahkan diri kepada Islam, sebagai satu kemenangan besar yang mengeluarkan dirinya daripada kesesatan.

Begitulah kesannya apabila ilmu dikuasai. Walaupun pelbagai agama dikenali dan dipelajari namun ia tidak membuatkan hati Dr. Maharaj menjadi berbelah bagi. Malah yang beliau temui adalah kekuasaan Allah. Lebih-lebih lagi Allah dan kisah Nabi Muhammad ada disebutkan dalam agama-agama yang beliau kaji.

"Kecuali dalam ajaran Buddha dan Jainism, dalam semua ajaran agama yang lain ada disebutkan mengenai nama Allah dan Mohamad atau Ahmad. Malah dalam kitab Hindu sendiri, perkataan Ala terdapat di Bab Pertama dalam Rig Veda yang menjadi permulaan kepada empat huruf nama Allah itu.

"Begitu juga persamaan 'Moha-mmad' dan 'Ah-mad' untuk Nabi Muhammad dan Ahmad dan 'Kurdha-noo' turut digunakan dalam kitab Rig Veda yang merujuk kepada kitab suci al-Quran," ujarnya.

Terus martabat agama Islam

Oleh MOHD. SHAH CHE AHMAD

WALAUPUN negara digemparkan dengan pelbagai ancaman pelbagai pihak yang cuba menjatuhkan dan menggugat kedaulatan institusi Islam di negara ini, namun kedudukan agama Islam masih terpelihara dan berada pada tahap yang baik.

Sebagai contoh, kes penyebaran buku fahaman Syiah yang diedarkan ke masjid-masjid di seluruh negara, gerakan agama Kristian yang cuba menarik orang Islam secara halus dengan menawarkan kemewahan, permainan video yang mengandungi unsur penyelewengan dilaporkan semakin berleluasa di negara ini.

Bagaimanapun, Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Tan Sri Dr. Abdul Syukur Husin berkata, kestabilan umat Islam di negara ini masih dalam keadaan yang baik dan terkawal di mana masyarakat bebas mengamalkan ajaran Islam di mana-mana sahaja.

Justeru, umat Islam di negara ini harus bersyukur dengan keamanan yang dikecapi berbanding negara Islam lain yang mengalami krisis sehingga sukar untuk melaksanakan ibadah.

Menurutnya, salah satu kaedah meningkatkan martabat umat Islam serta mengelakkan pelbagai unsur penyelewengan yang berlaku di negara ini, Kongres Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Seluruh Malaysia yang berlangsung pada 26 dan 27 September lalu merupakan medium yang terbaik.

"Sistem pentadbiran dan kegiatan sosial berlandaskan Islam perlu diketengahkan supaya dapat menangani permasalahan negara dan global selaras dengan perkembangan teknologi dan kepesatan pembangunan negara.

"Usaha menganjurkan kongres ini adalah satu inisiatif yang baik dalam memperbaiki kelemahan sistem pentadbiran Islam di negara ini, di samping membina persefahaman seluruh ummah untuk terus membina negara Islam yang maju," katanya.

Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Kongres MAIN Seluruh Malaysia di Pusat Dagangan Bumi Putra (PWTC) di sini baru-baru ini.

Sementara itu, Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria berkata, perbincangan berkaitan masalah dan cabaran semasa terhadap agama Islam sangat penting bagi menyedarkan masyarakat mengenai ajaran Islam.

"Telah termaktub di dalam Perlembagaan Negara bahawa Islam adalah agama rasmi Persekutuan, dan agama lain bebas diamalkan di negara ini.

"Oleh itu, majlis ini sangat penting dalam usaha menambah baik sistem pentadbiran Islam di negara ini sekali gus menyedarkan umat Islam melalui pendekatan Islam yang akan dilaksanakan," katanya.

Beliau berharap, 20 resolusi yang diputuskan pada kongres itu dapat dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak dan kerajaan dapat mengambil serius semua keputusan resolusi tersebut.

Balasan Allah tidak boleh dielak

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

ALLAH SWT menyebut pada ayat yang lepas bahawa orang yang mempunyai harta benda dan anak-anak telah kafir, bersikap derhaka dan menyelewengkan nikmat yang dikurniakan Allah SWT kepadanya.

Allah SWT menambahkan penjelasan apa yang diberikan kepadanya itu hanya cubaan dan ujian semata-mata agar Dia melihat sama ada orang itu taat dan bersyukur kepada Allah SWT sehingga ditambahkan kenikmatan kepadanya. Atau orang itu akan menggunakannya untuk menimpakan kepadanya dengan pelbagai bencana dan seksaan.

Contohnya para pemilik kebun ketika mereka menjalankan sedikit kederhakaan, kebun mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Oleh itu, bagaimana pula dengan orang yang menentang Allah SWT dan rasul-Nya yang tetap bersikap keras berada dalam kekafiran dan mengerjakan maksiat.

Al-Sabuni berkata: Kami telah uji ahli Mekah dengan kemarau dan kelaparan supaya mengikut dakwah Rasulullah SAW sebagaimana kami menguji pemilik-pemilik ladang yang mempunyai pelbagai jenis buah-buahan.

Kami taklifkan ahli Mekah supaya bersyukur kepada Tuhan mereka atas segala nikmat sebagaimana kami taklifkan pemilik ladang-ladang untuk bersyukur dengan memberi kepada fakir miskin akan hak mereka.

Sebahagian ahli tafsir berkata ia berkenaan seorang lelaki muslim dan tinggal berhampiran Sana'a yang mempunyai pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan.

Apabila sampai waktu menuai dan memetik buah-buahan dia memanggil fakir miskin serta memberi hak masing-masing dengan banyak. Di samping itu memuliakan mereka.

Sebaliknya apabila mati si kaya yang bersyukur ini, anak-anak mereka yang bertiga mewarisi harta bapa mereka seraya berkata: "Keluarga kita ramai dan harta kita sedikit. Tidak mungkin kita boleh bagi kepada fakir miskin seperti yang dilakukan oleh ayah kita. Mereka berbincang sesama mereka untuk tidak memberi kepada seorang pun fakir miskin. Justeru, mereka berpakat untuk memungut buah-buahan pada waktu pagi ketika fakir miskin tidak menyedari."

Tiba-tiba pada waktu malam tersebut Allah turunkan api membakar tanaman dan buah-buahan. Apabila waktu pagi, mereka pergi ke kebun dan mendapati tidak ada pohon kayu dan buah-buahan.

Mereka menyangka tersilap jalan apabila mereka memastikan hal tersebut mereka tahu ini hukuman Allah dengan niat jahat mereka lantas mereka sesal dan bertaubat. (antara terjemahan ayat 17-20 surah al-Qalam)

Muhammad Quraish Shihab berkata: Ayat-ayat lalu menyebut beberapa sifat buruk dari al-Mukazzibin iaitu para pengingkar ayat Allah (baca ayat 8 dan seterusnya) kini dijelaskan bahawa apa yang dialami oleh mereka itu serupa dengan kisah sekelompok pemilik kebun yang agaknya pengalaman mereka telah dikenal luas oleh masyarakat Mekah ketika itu.

Di sisi lain, ayat yang lalu juga menghuraikan sebab sifat-sifat buruk oleh kelompok orang derhaka disebabkan sikap angkuh mereka kerana memiliki harta yang banyak.

Ayat di atas mengingatkan keangkuhan dengan pemilikan harta yang melampau dan hakikatnya ia adalah ujian Tuhan kepada manusia. Ujian Allah tidak sama dengan ujian oleh manusia sehinggakan apabila diuji mereka tidak dapat mengelak sama sekali.

Firman Allah SWT: Lalu mereka panggil memanggil di pagi hari. Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Al-Maghari berkata: Sesetengah mereka menyeru kepada sesetengah yang lain. Marilah kita ke kebun pada awal pagi untuk memetik buah dari kebun kamu jika kamu hendak melakukannya.

Mereka menyembunyikan urusan itu sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar perancangan mereka sebagaimana firman Allah SWT.

Firman Allah SWT: Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari Ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu.

Sayid Qutub berkata: Seolah-olah kita yang mendengar atau membaca al-Quran tahu apa yang tidak diketahui oleh tuan-tuan kebun tentang malapetaka yang telah menimpa kebun itu.

Thursday, October 6, 2011

Al-Quran dan sunnah teras perpaduan

Oleh ZAINUL RIJAL ABU BAKARSABAN hari kita membaca di akhbar-akhbar berkaitan pertelingkahan antara orang Islam di serata dunia. Malah senario yang sama juga berlaku di Malaysia.

Umat Islam sudah tidak lagi menjadi model kepada umat-umat lain di dalam sikap berkasih sayang bertolak ansur dan saling faham-memahami antara satu sama lain.

Adakah perpaduan di dalam Islam ini hanyalah retorik semata-mata dan tidak mempunyai justifikasi di dalam agama?

Ironinya perpecahan sesama orang Islam sudah seolah-olah menjadi norma di dalam kehidupan orang Islam sedangkan agama Islam begitu menitikberatkan perpaduan di kalangan orang Islam.

Fenomena ini sebenarnya tidak boleh dikaitkan dengan agama Islam langsung kerana Islam tidak menganjurkan umatnya berpecah.

Perseteruan atau perselisihan faham di dalam isu-isu tertentu mungkin sudah menjadi lumrah namun Islam telah menyediakan jalan penyelesaiannya.

Ia sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT yang bermaksud: ...kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah dan (sunnah) rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. (al-Nisa': 59)

Umat Islam yang membentuk seperlima dari jumlah penduduk dunia dipertautkan hati mereka dengan tautan akidah yang sama.

Amin Al Jarumi di dalam bukunya Bicara Ad Din Mutiara Kehidupan Beragama menjelaskan terdapat empat elemen penting yang perlu diberi penekanan bagi penyatuan umat Islam seluruh dunia iaitu:

- Akidah tunggal yang sempurna.

- Syariat Islam yang dikuatkuasakan.

- Persaudaraan berdasarkan keimanan dan keislaman.

- Cita-cita bersama.

Menurut Amin Al Jarumi, berbanding orang bukan Islam yang bersatu atas dasar materialisme umat Islam perlu bersatu di bawah akidah yang sama dan sempurna.

Keseluruhan sistem ibadat, muamalat, munakahat, jenayah dan hukuman perlulah berpaksikan kepada akidah yang sempurna ini. Malah menguatkuasakan syariat Islam yang sama akan dapat mengelakkan umat Islam meniru orang lain dalam menjalani kehidupan umat Islam.

Syariat Islam tersebut mencakupi pelbagai sistem yang anjal boleh disesuaikan dalam apa juga keadaan dan masa.

Ia sejajar dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah reda Islam itu menjadi agama untuk kamu. (al-Maidah: 3)

Sementara itu, ukhuwah di kalangan umat Islam berteraskan keimanan dan keislaman adalah amat dipentingkan. Hal yang demikian boleh difahami melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad yang bermaksud: Bandingan orang mukmin dalam hubungan baik mereka rahmat merahmati mereka, sayang menyayangi mereka seperti sebuah jasad apabila suatu anggota daripadanya sakit maka semua anggota lain terpaksa berjaga malam dan terasa demam. (riwayat Muslim)

Masyarakat Islam juga mesti mempunyai cita-cita yang sama iaitu mengembalikan hak orang Islam mengamalkan agama mereka termasuklah di negara luar seperti Palestin, Iraq, Afghanistan dan lain-lain negara Islam.

Keempat-empat elemen di atas adalah resipi kepada perpaduan umat Islam di seluruh dunia amnya dan di Malaysia khususnya. Namun begitu umat Islam sering dilihat berbalah antara satu sama lain kerana masing-masing mengatakan merekalah yang benar dan pihak yang satu lagi itulah yang salah.

Seharusnya piawaian yang disediakan oleh al-Quran iaitu berbalik kepada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya jika berlaku perbalahan hendaklah menjadi parameter bagi menyelesaikan kemelut dan masalah antara umat Islam.

Kemusykilan yang lebih besar adalah apabila terdapat sesetengah umat Islam yang lebih mempercayai orang bukan Islam berbanding orang Islam atas pelbagai alasan.

Semua pihak yang berseteru di kalangan orang Islam seharusnya menginsafi diri dan mengelak menuding jari kepada orang lain sahaja dan terlalu ego serta mendabik dada merekalah yang lebih baik daripada orang Islam yang lain.

Tuntutan perpaduan di dalam Islam dapat direalisasikan melalui kerjasama antara yang kuat dan yang lemah, orang kaya dengan orang miskin, berkongsi kegembiraan dan kesusahan, bertukar-tukar ucapan tahniah serta menyebarkan salam. Malah perdamaian atau sulh juga amat dianjurkan oleh Islam.