Like Blog Ini...

Thursday, November 18, 2010

Ilmu Qiraat Dirayah

Oleh KHAIRUL ANUAR MOHAMAD

ILMU berkaitan Qiraat al-Quran perlu mendapat bimbingan yang tepat daripada guru yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang tersebut.

Pengetahuan mengenai ilmu ini bukan untuk menambah kekeliruan tentang tata cara membaca al-Quran. Tetapi memberi gambaran betapa luasnya rahmat Allah SWT dengan memberi kelonggaran kepada umat nabi Muhammad dalam membaca al-Quran.

Segala apa yang dipaparkan dalam penulisan berkaitan Qiraat dipanggil ilmu Qiraat Dirayah.

Qiraat Dirayah adalah maklumat mengenai sejarah tokoh Qiraat merangkumi kelahiran, sejarah guru mereka dan perkembangan Qiraat dahulu dan sekarang.

Selain itu, taujih Qiraat juga dianggap sebagai Qiraat Dirayah. Maklumat sebegini amat penting untuk dikongsi bersama sehingga kita mengetahui kronologi Qurra yang disepakati ulama bacaan mereka adalah mutawatirah.

Di samping mengetahui juga Qurra yang mana ulama mendefinisikan sebagai Qiraat Syazah.

Seorang tokoh Quran yang terkenal Sheikh Mahmud Khalil Husari (meninggal tahun 1980) pernah merakam bacaan al-Quran dengan riwayat Hafs daripada Imam Asim dan riwayat Warsy daripada Imam Nafei'.

Selepas rakaman tersebut diudarakan di corong radio di Mesir ketika itu, ramai yang tertanya-tanya siapakah Hafs? Bilakah beliau dilahirkan? Siapakah Warsy? Siapakah gurunya? Apakah usul bacaannya? Bagaimana sanad bacaan Quran mereka? Bilakah mereka meninggal dunia? Dan beberapa soalan lain berkaitan Qiraat Tujuh dan Sepuluh.

Bagi merungkai dan menjawab semua persoalan yang berligar tentang sejarah, usul dan perkembangan Qiraat yang disebut sebagai Qiraat Dirayah itu, Sheikh Khalil al-Husari menulis satu buku dan menamakanya Ahsan al-Athar fi Tarikh al-Qurra Arba'ta 'Asyar.

Rujukan lain yang mampu memberi jawapan yang lengkap berkaitan Qiraat Dirayah ini adalah kitab yang bertajuk Tarikh al-Qurra al-'Asyarah wa Ruwatuhum yang dikarang oleh Sheikh Abdul Fattah al-Qadhi.

Selain Qiraat Dirayah, terdapat Qiraat Riwayat. Untuk menguasai Qiraat Riwayah metod pembelajarannya mestilah berguru dengan membaca semua riwayat al-Quran di hadapan guru.

Ia tidak memadai dengan membaca buku Qiraat, walaupun kita mempraktis kesemua kehendak yang terdapat dalam buku Qiraat tersebut. Belajar tanpa guru, risiko kesilapan dalam menyebut khilaf Qiraat adalah tinggi.

Bagaimana boleh seseorang membaca Isymam iaitu kaedah memuncung kedua bibir atau bagaimana membaca Isymam ketika percampuran antara huruf sad dengan zai?

Atau bagaimana hendak membaca tashil huruf hamzah? Semua bentuk usul Qiraat ini walaupun terdapat huraian dalam kitab Qiraat namun ia tidak mampu dibaca dengan tepat melainkan berguru secara talaqqi atau dipanggil juga musyafahah.

Kesimpulannya, sejarah perkembangan Qiraat di masa lalu adalah penting untuk kita mengetahui di samping kita mempelajari usul Qiraat di hadapan guru.

Semua Qurra Tujuh atau Qurra Sepuluh yang terpilih adalah ulama yang menghabiskan usia mereka berkhidmat untuk al-Quran al-Karim.

Sebab itulah, Imam Syatibiy dalam satu syairnya berdoa agar Allah SWT memberi ganjaran yang terbaik untuk mereka kerana menjadi nadi kepada perkembangan Qiraat hingga ke hari ini.

No comments: