Like Blog Ini...

Monday, May 10, 2010

Remaja: Zaman masalah atau transisi?

Oleh DR. KHAIDZIR ISMAIL

REMAJA adalah individu yang berumur antara 13 tahun hingga 20 tahun. Ia merupakan peringkat di antara alam kanak-kanak dengan dewasa. Pada ketika ini, berlaku proses perubahan besar pada aspek fizikal, kognitif dan sosial. Tetapi kematangan seksual lebih ketara dan mencabar dalam peringkat peralihan ini.

Pakar psikologi remaha, Erik Erikson berpendapat, pada peringkat itu individu terbabit lazimnya mengalami konflik identiti dan tercari-cari siapakah dirinya yang sebenar.

Konflik itu disebabkan kurangnya keyakinan diri menyebabkan mereka sukar menentukan cara hidup yang konkrit. Seterusnya, mengakibatkan mereka kerap melakukan sesuatu perkara tanpa menimbangkan rasionalnya.

Remaja adalah satu peringkat apabila tingkah laku bermasalah dan emosi bermula atau meningkat. Perubahan sosial yang berlaku pada peringkat remaja ini menyumbang kepada perkembangan tingkah laku dan emosi.

Contohnya, perubahan hormon semasa baligh menyebabkan cenderung kepada kemurungan atau kelangsungan seksual pada setengah remaja. Perubahan pada bentuk badan dan saiz juga membuatkan mereka berasa malu dan sensitif.

Ketika memasuki alam sekolah menengah mereka akan di kelilingi remaja-remaja lain yang lebih tua.

Ini juga membantu kepada pengaruh persekitaran, rakan sebaya dan perasaan ingin tahu serta ingin mencuba yang membawa kepada keterlibatan dengan masalah-masalah yang melencong.

Remaja juga adalah masa untuk bersosial seperti mempuyai kawan berlainan jantina. Kadang-kadang ini mendorong kepada aktiviti yang tidak dapat dikawal kerana pada peringkat ini keupayaan kognitif mereka masih kurang matang.

Ini menyebabkan berlaku pertentangan dengan orang dewasa dan menyebabkan kemurungan atau kelangsungan.

Disebabkan perubahan biologi dan sosial ini ramai remaja cuba lari secara psikologi dan fizikal daripada ibu bapa, saudara, jiran, kawan, guru dan orang yang pernah membimbing mereka semasa kecil.

Kesan penglibatan sosial ini mungkin boleh menjadikan mereka lebih berdaya tahan dan bertanggungjawab serta sensitif kepada persekitaran. Tetapi pada masa sama ia juga boleh merosakkan masa depan mereka.

Saidina Ali pernah mengatakan bahawa bermainlah dengan anak sebelum umurnya meningkat tujuh tahun. Apabila anak itu sudah meningkat umur tujuh hingga 12 tahun mengajarlah dia dan apabila sampai 12 tahun keatas maka berkawanlah dengan mereka.

Remaja berisiko

Berisiko merujuk kepada sebab dan akibat yang boleh meletakkan remaja dalam keadaan bahaya daripada peristiwa negatif yang akan berlaku.

Masalah sikap dan tingkahlaku, agresif dan tahap pencapaian akademik yang rendah merupakan penandanya.

McWhirter menyenaraikan ciri 'berisiko tinggi' yang boleh dibahagikan kepada empat iaitu:

*Keluarga tidak berfungsi, kedaifan sekolah, interaksi sosial yang negatif dantekanan psisosial.

*Sikap negatif individu itu sendiri, juga termasuk emosi dan tingkah laku.

*Kebimbangan, kemurungan, kelangsungan dan ketidakupayaan

*Kekurangan kemahiran sosial dan tingkah laku menangani.

Wiener (2003) menjelaskan, faktor risiko merupakan faktor peribadi atau persekitaran yang mengancam perkembangan normal individu.

Individu yang mudah terdedah dengan faktor risiko digelar 'individu berisiko' yang cenderung dipengaruhi faktor risiko di sekelilingnya.

Ahli psikologi, pekerja sosial, dan kaunselor menggunakan istilah 'berisiko' untuk menandakan seseorang yang mengalami kesengsaraan atau kepayahan daripada segi emosi dan penyesuaian tingkahlaku.

Kajian mendapati antara faktor menyebabkan pelajar mempunyai masalah tingkahlaku, adalah:

*Mempunyai keluarga yang tidak menjalankan fungsi dengan berkesan dan terima rangsangan kurang berkualiti daripada ibu bapa.

*Tidak mempunyai orientasi akademik yang tinggi.

*Gagal menggunakan masa dengan berkesan.

*Sukar mengawal emosi.

*Hiperaktif.

*Masalah dengan rakan sebaya.

*Tahap asertif rendah.

*Persekitaran sekolah tidak kondusif.

Memahami masalah tingkah laku remaja

Walaupun kebanyakan remaja mengalami tahap masalah tingkah laku yang minor tetapi ramai yang terlibat gagal menanganinya secara betul. Akhirnya mereka tewas kepada desakan malah keremajaan itu.

Terdapat banyak faktor mengapa kita harus memahami dan cuba membantu remaja yang berada dalam peringkat peralihan ini.

Yang paling ketara, mengurangkan kesengsaraan dan tekanan remaja yang sedang mengalami masalah.

Masalah mereka kadang-kadang tiada kesudahan sehingga ada yang mencari jalan mudah termasuk membunuh diri.

Masalah mereka boleh membawa kerosakan kepada tahap psikologikal atau fizikal jangka panjang.

Malah, ia boleh mempengaruhi ibu bapa, adik beradik, guru dan rakan sebaya lain.

Selain itu, masalah remaja juga membawa kepada nilai sosial yang melibatkan kewangan seperti menyediakan pusat pemulihan dadah, akhlak, hospital dan juga penguatkuasaan yang melibatkan polis, tentera, Jabatan Agama Islam dan sebagainya.

No comments: