Like Blog Ini...

Thursday, January 28, 2010

Hargai nikmat keharmonian hidup

Wawancara Utusan bersama Dr. Khadijah Mohd. Khambali @ Hambali

MEGA: Bagaimanakah sejarah toleransi umat Islam kepada penganut lain selama ini?

DR. KHADIJAH: Islam adalah al-din dan tatacara hidup memperkenalkan pelbagai dasar kehidupan dan nilai sejagat demi menjamin kemaslahatan manusia dan alam. Islam juga adalah agama yang sentiasa mengamalkan sifat universal, toleransi dan kasih sayang.

Bibit-bibit dialog dirintis oleh Nabi SAW yang memberi jawapan jitu kepada pertanyaan ornag Najran dan Yahudi berhubung status Nabi Isa; sama ada manusia atau tuhan dan al-Quran sama ada qadim atau hadis (baharu).

Dialog dilihat sebagai asas toleransi kepada penganut agama lain.

Dialog berlaku kerana wujudnya pengiktirafan Islam terhadap bukan Islam. Secara teorinya, Islam mengiktiraf kewujudan agama lain sebagai anutan tetapi bukan sebagai agama yang sahih.

Ini dijelaskan menerusi firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah adalah Islam...(Ali-'Imran: 19)

Praktiknya, Islam memberikan layanan dan hak sama adil kepada bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam.

Khalifah Umar juga menunjukkan contoh toleransi agama yang tinggi melalui singkapan sejarah seorang wanita Yahudi mengadu tanahnya diambil untuk didirikan bangunan masjid, maka khalifah mengarahkan bangunan di situ dirobohkan.

Perkembangan yang berlaku di negara kita menyedarkan pentingnya soal menjaga kerukunan hidup pelbagai agama dan kaum. Apa pula toleransi beragama berpaksikan Perlembagaan negara?

DR. KHADIJAH: Selama ini, Malaysia mengamalkan toleransi beragama bersandarkan Artikel 11(1) Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan setiap orang menganuti dan mengamalkan agama masing-masing.

Pada masa yang sama, terdapat Fasal (4) yang menyebut undang-undang boleh dibuat untuk menyekat atau mengawal pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang yang menganuti Islam.

Kekacauan yang cuba dilakukan oleh pihak tertentu menggambarkan ada segelintir masyarakat yang tidak jujur dan berniat jahat terhadap negara. Mereka juga tidak memahami konsep toleransi beragama.

Soal kebebasan beragama tidak sepatutnya menjadi perbalahan kerana masyarakat majmuk di negara kita tidak pernah mengalami sebarang bentuk penindasan dari sudut perkauman mahu pun keagamaan.

Malah, pengekalan dan pembinaan rumah-rumah ibadat merupakan bukti hubungan antara masyarakat majmuk di Malaysia tetap terpelihara.

Keadaan ini harus dihargai, dipelihara dan dipertahankan bagi memastikan kelangsungan budaya toleransi dapat dihayati oleh generasi baru.

Pengabaian terhadap budaya toleransi beragama mampu mendatangkan bencana kepada negara. Kejahilan menangani perkara ini akan menimbulkan kekeliruan dan salah faham yang mampu mendorong pembinaan 'tembok' tersendiri sekali gus menghalang terjadinya interaksi agama yang akhirnya mengakibatkan persengketaan dan permusuhan.

Apa pula syarat sebelum dialog agama boleh diadakan?

DR. KHADIJAH: Kaedah untuk berdialog perlulah mencontohi Nabi SAW iaitu bersandarkan al-Quran dan hadis. Ia juga telah diamalkan secara berterusan oleh golongan sahabat, tabien dan sarjana Muslim.

Ini juga secara tidak langsung memerlukan kemantapan ilmu terutama berkaitan perbandingan agama. Apabila berdialog dalam bentuk hubungan sosial, maka ilmu yang berkaitan seperti bahasa, sosio budaya dan latar belakang masyarakat perlu dikuasai.

Kedua, tidak boleh ada paksaan ke atas penganutan agama. Ini dijelaskan menerusi firman Allah yang bermaksud: Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dengan kesesatan (kufur)...(al-Baqarah: 256)

Asbab nuzul ayat ini adalah selepas peristiwa hijrah Baginda SAW ke Madinah, golongan Ansar telah memaksa anak-anak merekayang masih lagi Yahudi dan Nasrani memeluk Islam selepas melihat kebaikan yang terkandung dalam Islam. Oleh sebab itu, Allah mewahyukan ayat di atas.

Soal memeluk Islam itu bergantung kepada hidayah Allah. Ia bukan boleh dipaksa. Ini kerana Islam agama yang sahih dan benar dan kebenaran akan pasti terserlah. Namun, dakwah wajar terus berjalan.

Ketiga, pihak yang terlibat dengan dialog wajar berlapang dada dan bersedia untuk bersetuju untuk tidak bersetuju.

Keempat, pendialog wajar orang yang berkepakaran dan berilmu. Penganut Muslim jangan sampai gadai agama Islam. Ada lagi syarat lain dan panjang dibahaskan.

Pun begitu, saya lebih cenderung diadakan dialog antara agama secara tertutup dalam isu ini yang dihadiri oleh pakar dalam bidang berkaitan dari pihak Muslim dan kristian. Sebabnya, dialog itu adalah satu kemahiran insaniah yang wajar dipelajari dan dibudayakan.

Dalam isu ini nampaknya terlalu ramai yang memberi ulasan menyebabkan ada masyarakat yang keliru. Bagaimana mengatasi hal ini?

DR. KHADIJAH: Saya setuju dengan saudara. Dalam kebanyakan isu di negara kita, agak malang apabila pakar dalam bidang tersebut tidak dirujuk. Sebaliknya, pihak lain sama ada orang perseorangan, politik dan tokoh popular yang biasanya memberi pendapat. Akibatnya, masyarakat kita semakin keliru.

Pada saya, jangan bila dah keliru baru nak merujuk isu kepada yang pakar. Sewajarnya, rujuk dahulu kepada pakar kemudian baru mengeluarkan kenyataan.

Kita juga wajar mempunyai hubungan yang baik dengan bukan Islam agar mereka lebih memahami dan menghormati Islam dan penganutnya serta tidak timbul salah faham dalam kalangan bukan Islam terhadap Muslim dan sebaliknya. Tetapi, keadaan kita di Malaysia dulu dan sekarang berbeza.

Kalau zaman saya kecil, tidak ada rasa 'jijik' untuk berkongsi makanan dengan jiran India atau Cina. Sebabnya mereka juga memahami bab halal dan haram makanan untuk disajikan kepada orang Islam atas hubungan baik dan saling memahami agama masing-masing.

Pendek kata, tidak timbul soal diskriminasi etnik.

Sebaliknya, sistem pendidikan anak-anak kini sudah menimbulkan diskriminasi etnik apabila menyebut misalnya Raju ialah budak India dan Ah Chong ialah budak Cina.

Malah, ada umat Islam yang tidak berani ucap Selamat Tahun Baru Cina kepada jirannya kerana bimbang ia menjejaskan akidah. Walhal ucapan kita itu hanya sekadar tanda hormat kepada jiran kita yang menyambut perayaan mereka. Tetapi jangan pula kita turut merayakan dan terlebih merayakannya..

Rasulullah SAW sendiri pernah makan masakan Yahudi dalam sambutan perayaan Yahudi. Memanglah nanti ada yang timbulkan dulu orangnya ahli kitab maka tiada masalah kita makan makanan mereka.

Tetapi kita sedari, masyarakat kita sebenarnya amal double-standard. Sebabnya, ramai yang tak rasa berdosa meneguk arak tetapi ragu apabila nak berkongsi makanan dengan bukan Islam. Bimbang tangannya yang walaupun telah bersih dicuci tetapi teringat dia makan makanan tidak halal akan turut terkena pada diri kita, maka jadi haram.

Ada yang menjadikan hak asasi sebagai modal menegakkan kepentingan agama masing-masing. Sehinggakan adakalanya ia menjejaskan pihak yang lain. Apa pandangan Dr?

DR. KHADIJAH: Dalam mana-mana masyarakat pun, hak asasi dan kebebasan itu ada hadnya. Ia tidak mutlak.

Jika kita amalkan toleransi beragama sekalipun tetapi sehingga menggugat ketenteraman pihak lain, maka perlu ada sekatan. Misalnya, jika dengan membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah akan menimbulkan ketidaktenteraman kepada umat Islam, maka ia tidak boleh dibenarkan.

Keharmonian itu hanya boleh dicapai jika hak asasi atau sesuatu perkara itu tidak menjejaskan kepentingan dan hak orang lain.

Pada masa yang sama, Islam melarang umatnya menindas kaum lain dengan jalan yang batil. Ini dijelaskan menerusi surah al-Mumtahanah ayat lapan.

No comments: