Like Blog Ini...

Monday, October 12, 2009

Larangan makan riba

SHEIKH Sya'rawi berkata: Kita dapati firman Allah SWT berkenaan dengan penjagaan solat lima waktu dan solat pertengahan datang pada tempatnya. Begitu juga ayat berkenaan dengan riba datang pada tempatnya supaya orang yang menghendaki duit riba yang tidak disyariatkan Allah akan mengetahui berkenaan bala yang akan ditimpa ke atasnya dianggap sebagai menentang Allah dan juga rasul.

Ayat ke-130

Firman Allah SWT yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Ibn Jarir berkata: "Janganlah kamu memakan harta riba' berlipat kali ganda selepas kamu menganut agama Islam. Sebab Allah SWT telah memberi hidayah kepadamu, mengenai larangan perbuatan kamu pada zaman jahiliah dahulu".

ii. Al-Razi berkata: "Pada zaman jahiliah, apabila seseorang memberi hutang kepada orang lain dengan wang yang bernilai 100 dirham untuk jangka masa tertentu, bila tiba waktunya orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, maka pemiliknya akan berkata: Berikan bunganya, nanti aku akan tangguhkan waktunya. Boleh jadi dia akan menetapkan menjadi 200 dirham.

"Bila sampai tempoh yang dijanjikan, si berhutang belum juga mampu membayarnya, lalu ditunda lagi sampailah beberapa kali.

Penundaan yang kerap kali menyebabkan wang yang 100 dirham menjadi berlipat kali ganda banyaknya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya perkara berganda-ganda itu".

iii. Al-Maraghi berkata: "Hendaklah kamu takut kepada Allah SWT mengenai hal-hal yang kamu dilarang mengerjakannya, termasuklah riba".

iv. al-Biqa'i berpendapat sebab utama malapetaka yang terjadi dalam perang Uhud adalah langkah para pemanah meninggalkan posisi mereka di atas bukit untuk turun mengambil harta rampasan perang sedangkan Nabi SAW telah melarang mereka.

Harta yang mereka ambil itu serupa dengan riba kerana keduanya merupakan sesuatu bahagian yang lebih dari hiasan dunia.

Ayat ini mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat jahiliah ketika itu.

Mereka diajak untuk menghindari seksa Allah SWT di dunia dan di akhirat dengan perintah-Nya. Neraka disediakan untuk orang-orang kafir, antara lain mereka yang menghalalkan riba, orang-orang yang derhaka yang mengkufuri nikmat Allah SWT.

v. Hamka berkata: "Menurut ahli tafsir, inilah ayat mengharamkan riba yang mula-mula turun dan mengandungi bermacam-macam hikmah.

"Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang memberi hutang kepada si penghutang. Umumnya, telah diketahui riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bentuk persaudaraan sesama Muslim.

"Konsep takwa telah dianjurkan khusus untuk menghalang perbuatan riba menguasai pentas kehidupan manusia".

Ayat ke-131

Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan peliharalah diri kamu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Jauhkanlah dirimu daripada meniru perbuatan tukang riba kerana memakan harta riba hanya akan menjerumuskan dirimu ke dalam neraka, yang telah disediakan kepada orang kafir.

Tidak diragukan lagi bahawa ayat ini mengandungi ancaman keras. Golongan beriman yang diperintahkan diharap dapat menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat.

Apabila mereka menyedari bahawa dengan meninggalkan amalan takwa akan membawa mereka ke neraka, nescaya perasaan rasa takut mereka untuk melakukan perbuatan maksiat akan lebih menebal.

ii. Imam Abu Hanifah r.a berkata: "Ayat ini adalah antara ayat al-Quran yang paling menakutkan. Ini kerana Allah SWT mengancam orang mukmin bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang memang disediakan untuk orang kafir sekiranya tidak mahu menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan haram".

iii. Sayid Qutub berkata: "Sebelum ayat dari surah ini menghuraikan yang berkaitan dengan perang Uhud dipaparkan segala yang berkaitan dengan pertempuran dahsyat iaitu pertempuran dalam diri manusia dan lingkungan hidupnya. Huraian tentang riba, takwa dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya".

iv. Hamka berkata: "Allah SWT memberi peringatan kepada hamba-Nya yang beriman tidak terjebak dan melakukan riba seperti orang kafir.

"Ini kerana orang kafir yang melakukan riba telah terang-terangan jahil, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang beriman amatlah malang kepadanya kerana menjauhkan rahmat Allah SWT ke atasnya dan kemurkaaan-Nya menyebabkan azab yang amat pedih menanti di akhirat kelak".

Ayat ke-132

Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Ibn Kathir berkata: "Allah perintahkan hamba-Nya supaya bertakwa, mudah-mudahan mereka berjaya di dunia dan di akhirat".

ii. Al-Qurtubi berkata: "Maksud taat pada Allah di sini dengan melaksanakan yang fardu termasuk meninggalkan pengharaman riba".

iii. Al-Alusi berkata: "Supaya kamu mendapat rahmat Allah dan mengharapkannya".

iv. Al-Maraghi berkata: "Taatlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya meskipun dalam perkara yang dilarang-Nya, seperti memakan riba.

"Patuhilah segala perintah-Nya, termasuk bersedekah agar kamu mendapat rahmat di dunia ini, seperti memperoleh hidup yang baik dalam masyarakat dan menerima pembalasan yang baik berdasarkan amalan di akhirat kelak.

"Orang yang memiliki perasaan belas kasihan terhadap orang lain akan mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih".

v. Hamka berkata: "Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jauhilah perbuatan riba dan banyakkanlah bersedekah. Sesungguhnya Allah SWT bersifat Maha Pemurah yang sentiasa mendengar rintihan hamba-Nya tidak kira yang beriman mahupun orang kafir".

Marilah sama-sama kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, kerana dengan mentaatinya kita beroleh rahmat. Amin.

No comments: