Like Blog Ini...

Tuesday, August 11, 2009

Contohi sikap Abd. Rahman 'Auf

Dr. Ghafarullahhuddin Din

MEGA: Apakah hukum perbuatan menyorok barang (ihtikar) ?
DR. GHAFARULLAHHUDDIN: Ihtikar merujuk kepada amalan negatif para peniaga yang menyimpan atau menyorok barang keperluan masyarakat. Tujuannya mendapat keuntungan berlipat ganda.

Tindakan ini mungkin berpunca daripada spekulasi liar bahawa akan berlaku kenaikan dalam harga barangan tertentu. Spekulasi begini mendorong peniaga menyimpan barang tersebut dan hanya menjualnya pada harga yang bakal naik.

Amalan ihtikar memudaratkan pengguna sekurang-kurangnya dalam dua keadaan. Pertama, tidak dapat memenuhi dengan sempurna barangan yang diperlukan kerana sukar didapati dalam pasaran.

Kedua, bebanan kenaikan harga apabila tindakan ihtikar itu betul-betul memaksa agar harga dinaikkan.

Amalan tercela ini diberi amaran keras oleh Rasulullah SAW. Antaranya dalam sabda baginda yang bermaksud: "Seburuk-buruk manusia ialah orang yang melakukan ihtikar, jika dia mendengar harga murah dia kecewa dan jika dia mendengar harga naik dia gembira". (riwayat Imam Razin)

Ulama tersohor kontemporari, Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya al-Halal wa al Haram fi al-Islam menulis: ulama menetapkan hukum (istinbat) bahawa diharamkan ihtikar dengan dua syarat. Pertama, dilakukan di sebuah negara sehingga menyebabkan penduduknya menderita lantaran amalan ihtikar.

Kedua, amalan ini bertujuan menaikkan harga sehingga masyarakat berasa payah, agar dia memperolehi keuntungan berlipat-ganda.

Rasullullah SAW ada bersabda 9/10 rezeki adalah daripada perniagaan. Namun, ada peniaga yang menaikkan harga berkali ganda tetapi kata ia harga biasa. Bolehkah berbuat demikian?

DR. GHAFARULLAHHUDDIN: Aktiviti perniagaan ternyata mendapat perhatian dalam Islam. Malah al-Quran dalam ayat 275 surah al-Baqarah jelas menyebut maksudnya: Dan Allah menghalal jual beli...

Dalam ayat lain, Allah berfirman yang maksud-Nya: Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tipu dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan (tijarah)...(an-Nisaa': 29)

Meskipun anjuran Islam terhadap aktiviti perniagaan begitu positif, ini tidak bermakna para peniaga boleh bebas bertindak 'membujur lalu melintang patah'.

Para peniaga perlu perlu menggerakkan aktiviti masing-masing berpandukan nilai-nilai yang dianjurkan Islam seperti adil, tidak menindas, bertimbang rasa dan sebagainya.

Harga perlu ditetapkan secara sihat sesuai dengan kedudukan permintaan dan penawaran barangan dalam pasaran secara normal.

Sebarang harga yang tidak adil adalah suatu kezaliman yang pasti membawa 'kegelapan' kepada para peniaga di kampung akhirat kelak.

Bagi membendung kegiatan begini, adakah Islam membenarkan kaedah penetapan harga siling (tas'ir) terutama bagi barangan asasi.

DR. GHAFARULLAHHUDDIN: Bagi membendung gelagat atau kegiatan peniaga yang tidak bertanggungjawab memanipulasi harga, Islam memang membenarkan kaedah penetapan harga siling terutama barangan asasi.

Hal ini perlu dilihat dalam dua keadaan. Pertama, dalam keadaan normal, di mana ekonomi bergerak secara sihat tanpa gangguan tindak-tanduk negatif peniaga, penetapan harga mungkin membebankan para peniaga.

Nabi SAW pernah diusul cadangan menetapkan harga namun baginda tidak berbuat demikian. Sebaliknya, baginda bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah penentu harga, penahan, pelepas dan pemberi rezeki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku kerana perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga".

Perbahasan mengenai perkara ini diberi perhatian oleh ulama seperti Ibnu Taimiah dalam Risalah al-Hisbah dan Risalah al-Siyasah al-Syar'iyyah dan Ibn Qayyim dan Turuq al-Hukmiyyah.

Dalam keadaan kedua, apabila pedagang sewenang-wenangnya menaikkan harga hingga memudaratkan kepentingan umum, maka pemerintah wajib campur tangan dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang ramai.

Allah memberi amaran kepada golongan yang berlumba-lumba mencari kekayaan sehingga mengabaikan nilai-nilai murni sebagai mana ayat 1-2 surah at-Takathur. Apa pula janji Allah kepada peniaga yang adil dan jujur?

DR. GHAFARULLAHHUDDIN: Dalam ayat di atas, Allah mengingatkan kita agar jangan lalai tenggelam dalam bermegah-megah dan kenikmatan duniawi.

Dalam ayat lain, Allah berfirman yang maksud-Nya: Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan (dari) mendirikan solat dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (al-Nur: 37)

Banyak ayat al-Quran memberi peringatan agar aktiviti perniagaan dapat dicorakkan secara positif.

Di sebalik panduan-panduan ini, Islam memberi khabar gembira yang istimewa kepada peniaga yang komited dengan nilai-nilai mulia dalam perniagaan.

Contohnya, sabda Nabi SAW yang bermaksud: "Pedagang (al-tajir) yang jujur dan amanah akan bersama dengan al-nabiyin, al-siddiqin dan al-syuhada". (riwayat Tirmidzi)

Untuk mencapai anugerah besar ini, para peniaga perlu memiliki ilmu yang secukupnya agar aktiviti perniagaan mereka dapat dilaksanakan berdasarkan suluhan wahyu.

Imam al-Ghazali rahimahullah dalam karya agungnya Ihya' Ulumiddin, antara lain menulis: "Adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang terlibat dalam perniagaan untuk mempelajari ilmu dalam mengendalikan urusan jual-beli".

Sahabat seperti Abd Rahman bin 'Auf adalah contoh peniaga Islam. . Namun ramai yang kurang yakin kepada keberkatan dalam berniaga. Bagaimana membetulkan tanggapan sebegini?

DR. GHAFARULLAHHUDDIN: Terdapat riwayat yang mengatakan perniagaan awal Abd. Rahman bin 'Auf r.a ialah keju dan minyak sapi. Apa pun perniagaan beliau, yang pasti ia menunjukkan semangat berdikari beliau yang kental.

Dalam Sahih al-Bukhari, dilaporkan Abd. Rahman apabila sampai hijrah di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi', orang terkaya di situ.

Sa'd sedia menceraikan salah seorang daripada dua isterinya untuk dinikahi oleh Abd. Rahman selain memberi separuh daripada harta kekayaannya.

Namun, kata Abd. Rahman: "Semoga Allah SWT memberkati keluarga dan hartamu. Janganlah menyusahkan diri kamu sendiri. Kamu tunjukkanlah sahaja kepadaku arah ke pasar". Lalu ditunjukkan ke arah pasar Bani Qainuqa.

Kisah ini mempamerkan peribadi mulia Abd. Rahman yang tidak mengambil kesempatan di atas sifat kedermawanan orang lain.

Beliau ternyata seorang usahawan yang berjaya. Kejayaan ini tidak pula berpaksikan keuntungan individu semata-mata tetapi beliau meletakkan dirinya sebagai aset ummah yang penting dalam memberi khidmat murni menyediakan pelbagai keperluan barangan yang diperlukan orang ramai.

Malah, beliau tidak teragak-agak mengagihkan barang dagangan secara percuma jika keadaan memerlukan beliau berbuat demikian. Pernah ketika Saidatina Aisyah r.a memberitahu berita gembira mengenai kedudukan dirinya sebagai penghuni syurga oleh Nabi SAW, beliau terus menyedekahkan segala hartanya yang dibawa oleh 700 ekor unta dari Syam.

Hari ini, dunia Islam amat memerlukan kualiti peniaga seperti Abd. Rahman. Beliau bukan sahaja menonjolkan kejayaan dan pencapaian cemerlang dari segi kebendaan malah turut menjadi contoh hebat peniaga yang berkorban untuk ummah.

No comments: