Like Blog Ini...

Friday, June 12, 2009

Bawa bukti untuk fasakh

Soalan:

SAYA telah mendirikan rumah tangga selama 10 tahun dan mempunyai dua orang anak. Sejak dua tahun yang lepas saya mensyaki suami saya menjalani urus niaga yang menyalahi undang-undang. Puas sudah saya menasihatinya supaya kembali ke pangkal jalan demi anak-anak namun, dia tetap berdegil. Pada dua minggu yang lepas, suami saya telah ditahan polis untuk siasatan lanjut. Bolehkah saya menuntut fasakh jika suami saya didakwa di mahkamah atas kesalahan jenayah, didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara?

Nana Merana,

Ampang, Selangor.

Jawapan:

Amatlah senang untuk memilih jalan pintas dan salah bagi tujuan mencari rezeki, lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi yang mendesak kini. Namun, jalan itu memberi padah kepada diri dan juga ahli keluarga.

Walaupun dalam hukum syarak memberikan hak kepada suami untuk menceraikan isteri hanya dengan lafaz talak, namun hukum syarak juga memberi hak kepada isteri untuk membubarkan perkahwinan melalui beberapa cara iaitu khul, taklik dan fasakh. Ini bermakna kedua-dua suami isteri diberi hak untuk membubarkan perkahwinan mereka melalui pelbagai cara. Perceraian secara fasakh tidak dinyatakan secara terang di dalam al-Quran namun, prinsipnya boleh dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 231 dan al-Nisa' ayat 35.

Fasakh juga diterima sebagai salah satu cara untuk membubarkan perkahwinan berasaskan kepada prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W yang berbunyi: Ini berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam al-Muwatta, hal. 226 dan Ibn Majah di dalam kitab al-Sunan, hadis nombor: 2340 dan 2341 berbunyi: "la darar wa la dirar", yang bermaksud: "Tiada (jangan melakukan) perkara yang membawa kemudaratan pada diri sendiri dan tiada (jangan melakukan) perkara yang memudaratkan orang lain".

Pembubaran perkahwinan melalui fasakh memerlukan campurtangan hakim atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seseorang isteri. Fasakh yang dituntut oleh isteri ini adalah tertakluk kepada beberapa sebab yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha.

Untuk menjawab kemusykilan puan, kami akan merujuk Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Dalam situasi apabila seorang suami telah dijatuhkan hukuman penjara oleh mahkamah atas sesuatu kesalahan terutama kesalahan jenayah, dan dia telah pun menjalani hukuman penjara tersebut selama setahun, seseorang isteri boleh menuntut dan diberikan fasakh. Ini telah pun diperuntukkan oleh Seksyen 53(1)(c) dan (3) Enakmen.

Untuk makluman puan, seseorang individu itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Maka, dalam situasi yang berlaku ke atas suami puan yang masih dalam siasatan polis tidak menunjukkan bahawa sesuatu sabitan kesalahan jenayah telah dijatuhkan. Hakim Mahkamah Syariah perlu mengambilkira segala fakta yang mengelilingi kes untuk mempertimbangkan permohonan fasakh seorang isteri.

Walau bagaimanapun, menurut undang-undang, puan boleh memohon fasakh atas alasan bahawa suami hidup berperangai keji pada pandangan hukum syarak, di bawah seksyen 53(1)(h)(ii) Enakmen. Tetapi, puan harus membawa bukti-bukti untuk menyokong permohonan fasakh tersebut. Apa sahaja bukti seperti gambar-gambar ataupun saksi-saksi yang tahu dan nampak kegiatan jenayah suami puan juga boleh membantu.

Diharapkan penjelasan ini dapat membantu puan dalam mengharung hari-hari yang mendatang. Sekian.

No comments: