Like Blog Ini...

Friday, May 29, 2009

Wang zakat segera diagih

Soalan:

SABAN tahun kutipan zakat di negeri-negeri menunjukkan wujudnya penambahan bahkan lebihan (surplus). Soalan saya, kenapakah masih wujud ramai fakir miskin di Malaysia sedangkan wang zakat masih banyak?

Jawapan:

Terlebih dahulu, terima kasih kerana saudara prihatin dengan perkembangan zakat di Malaysia. Tidak dinafikan bahawa zakat makin mendapat tempat di hati umat Islam. Mereka menunaikannya mungkin kerana kesedaran ataupun mungkin atas alasan lain, namun yang penting kewajipan ini dilaksanakan.

Memang wujud lebihan wang zakat saban tahun. Namun, lebihan ini berlaku disebabkan dua faktor, iaitu yang pertama kerana kemuncak musim membayar zakat ialah pada bulan Disember setiap tahun. Maka, mustahillah institusi zakat seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) mampu menghabiskannya dalam tempoh sebulan.

Faktor kedua, institusi zakat seperti LZS, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sendiri memohon terlebih dahulu geran bagi semua agihan zakat daripada pihak berkuasa negeri, berdasarkan unjuran kutipan zakat yang bakal diperolehi.

Maka, sudah pastilah kita tidak berani meletakkan unjuran yang terlalu tinggi dan ini pastinya mewujudkan lebihan.

Walau bagaimanapun, institusi zakat seperti LZS (MAIS) sentiasa berusaha membelanjakan wang zakat yang terkumpul dengan segera.

Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam juga, untuk memberikan penekanan kepada institusi zakat di negeri masing-masing, mengenai corak agihan yang berkesan. Ini kerana, wang itu adalah wang umat Islam sedangkan institusi zakat hanyalah pemegang amanahnya sahaja. Wallahua'lam.

lUntuk maklumat lanjut sila layari www.e-zakat.com.my atau emel kepada hamizul@e-zakat.com.my

No comments: