Like Blog Ini...

Thursday, February 26, 2009

Tercetusnya perang Uhud

PERANG Uhud adalah lanjutan daripada Perang Badar. Kaum Quraisy ingin menuntut bela di atas kekalahan yang mereka alami dalam Perang Badar. Mereka berasa aib dan malu atas kekalahan tersebut. Mereka ingin menebus kehormatan dan nama mereka dengan serangan pembalasan.

Setelah kaum Quraisy kalah teruk dalam Perang Badar, perasaan dendam semakin memuncak dalam hati sanubari mereka. Kekalahan tersebut telah menjatuhkan maruah dan harga diri mereka. Mereka berasa sangat malu dan hina. Pada masa yang sama, kaum Quraisy tidak henti-henti berusaha sedaya upaya untuk membalas dendam terhadap Nabi Muhammad SAW dan tentera-tenteranya.

Dalam Perang Badar, banyak harta benda kaum Quraisy dirampas oleh tentera Muslimin. Ini menambahkan lagi perasaan dendam dan marah mereka. Oleh itu, ketua-ketua kaum Quraisy telah mengadakan mesyuarat bagi memutuskan cara untuk memusnahkan tentera Muslimin.
Antara ketua-ketua kaum Quraisy yang terlibat dalam mesyuarat itu ialah Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahl, Syofwan bin Umaiyyah, Jubair bin Muta'in, Harith bin Hisyam, Huwith bin Abdul Uzza, Ubay bin Khalaf dan lain-lain.
Mereka mula mengumpul dana dan mengerah tenaga tentera yang ada. Antara sumber dana yang digunakan sebagai persediaan untuk menebus kembali kekalahan mereka ialah wang hasil perniagaan mereka.

Hasil keuntungan daripada penjualan barang-barang dagangan yang dibawa oleh kafilah Abu Sufyan dari Syam digunakan untuk menyediakan kelengkapan perang yang akan datang.
Dengan persetujuan Abu Sufyan, beliau menjual segala barangan dagangannya sebagai aset peperangan. Oleh kerana usaha ini, Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam ayat di atas.
Selain itu, ketua-ketua Quraisy telah membangkitkan semangat orang-orang yang kehilangan ahli keluarga dan saudara mara dalam perang yang lalu supaya menuntut bela atas kematian mereka.

Desakan daripada pihak atasan ini telah menyuntik semangat orang Quraisy untuk membalas dendam. Akhirnya tercetuslah perang Uhud antara orang-orang Islam dan Musyrikin Quraisy.
Dalam tempoh setahun, pihak Quraisy telah berjaya melengkapkan kekuatan bala tenteranya. Kekuatan tentera Quraisy adalah seramai 3,000 orang. Bilangan wanita sebagai pembakar semangat seramai 15 orang. Tentera berkuda seramai 200 orang termasuk 3,000 ekor unta. Setelah berkumpul mereka terus mara menuju ke Madinah.

No comments: